Redningsvæsen

Færre udrykninger i 2008

Under 1000 udrykninger i det forgangne år mod normalt 1050-1100.

Bekæmpelsen af ilden under den kraftige brand på Peter Freuchens Vej i Aalborg var én af de indsatser, som beredskabschef Jørgen Pedersen omtalte under nytårsparolen. Røgdykkere blev sendt ind i lejligheden, men de blev trukket ud igen, da politiet oplyste, at der kunne være fare for eksplosion. Foto: Claus Søndberg

Bekæmpelsen af ilden under den kraftige brand på Peter Freuchens Vej i Aalborg var én af de indsatser, som beredskabschef Jørgen Pedersen omtalte under nytårsparolen. Røgdykkere blev sendt ind i lejligheden, men de blev trukket ud igen, da politiet oplyste, at der kunne være fare for eksplosion. Foto: Claus Søndberg

665.000 kilometer. Så langt havde Beredskabscenter Aalborgs biler kørt pr. 30. december sidste år. Det svarer til 16,6 gange jorden rundt, men der var også mange opgaver at tage fat på for brandmænd og det øvrige personale, der hører under Beredskabscentret. I sin nytårsparole fortalte beredskabschef Jørgen Pedersen traditionen tro om de opgaver, som virksomheden løste i 2008. Der blev i alt foretaget 995 udrykninger, mens der i et normalt år er omkring 1050-1100 udrykninger. 531 gange rykkede beredskabet ud til brand, hvoraf lokalstationerne i Hals, Nibe og Mou tegnede sig for henholdsvis 21, 36 og 29 brande. I sin beretning omtalte Jørgen Pedersen blandt andet udbygningen af Beredskabscenter Aalborg, som er kommet i pladsnød. Men han roste også medarbejderne ved det lille brandvæsen i Nibe og det gode samarbejde med Falck om lokalstationerne i Hals og Mou. Aftalen med Falck om stationerne i de to sidstnævnte byer løber kun til og med 2009, så i år skal der forhandles nye aftaler på plads med Falck om samarbejdet. Beredskabschefen konstaterede, at indsatsen for at reducere antallet af såkaldt blinde og falske alarmer fra eksempelvis virksomheder og institutioner har båret frugt. Udrykninger til blinde og falske alarmer var sidste år på 125, hvilket var en reduktion på 17 procent i forhold til året før. Ifølge Jørgen Pedersen gør beredskabet en stor indsats for at reducere antallet af blinde alarmer, for det indebærer store omkostninger at rykke ud med et helt slukningstog, hvis der alligevel ikke er brand. Beredskabscentret gennemførte 1020 brandsyn sidste år, og der blev givet 110 henstillinger, 270 påbud og et forbud i forbindelse med brandsynene.