Lokalpolitik

Færre udvalg i det kommende byråd

Der bliver færre ben til politikerne i det kommende byråd.

Budgetaftalen mellem V, K og SF indebærer at der skal spares i det politiske system. Forligspartierne lægger op til færre politiske udvalg og dermed også færre lønnede formænd. Paul Rode Andersen (SF) oplyser, at det er på tale at sammenlægge børne- og ungdomsudvalget med kultur- og fritidsudvalget, plan- og miljø med teknisk udvalg, sundhedsvalget og socialudvalget og måske. økonomiudvalget og beskæftigelsesudvalget.