EMNER

Færre udvalg

FREDERIKSHAVN:Politikerne i Frederikshavn rykker sammen i færre udvalg efter næste byrådsvalg. Det sker som konsekvens af, at hele forsyningsområde i øjeblikket er under en kæmpe forandring - en proces, der fører el-, vand- og fjernvarme fra kommunal styring til aktive selskaber med eget liv og til konkurrence på liberale markedsvilkår. Det indebærer, at kommunens forsyningsudvalg mister en stor del af sit virkefelt - og dermed er der ikke grundlag for at fasteholde udvalget. - I forvejen er vores forvaltning i større eller mindre grad udskilt, så de folk, der skal følge aktieselskaberne, er klar til det, mens teknisk forvaltning - i øjeblikket med to udvalg som arbejdsgiver - på længere sigt kun skal servicere borgerne og et teknik og miljøudvalg, siger Jens Hedegaard. Han er formand for kommunens forsyningsudvalg og ser på udviklingen med tilfredshed. - Det er afgørende, at vi følger de krav, som det omgivende samfund lægger på os. Og i dag holder netop vi og plan- og milæjøudvalget flere og flere møder sammen, netop fordi virkeligheden tvinger os til det, siger Jens Hedegaard. Men det er ikke kun på de indre linjer, der sparkes til et systemskifte. - Liberaliseringen af forsyningsvirksomhederne stiller nye krav til os som politikere. - Vi skal overordnet sikre, at vore borgere sikres de bedste betingelser - og det gør vi ved at træde til side i den daglige drift og overlade det til professionelle ledelser, siger Jens Hedegaard. Side 4.