Frederikshavn

Færre uheld i Abildgårdkvarteret

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Cyk­lis­ter­ne kan sta­dig suse gen­nem Abild­gårdkvar­te­ret. Et af for­må­le­ne med tra­fik­dæmp­nin­gen var at gøre ve­je­ne mere sik­re for de ”blø­de tra­fi­kan­ter”. Ar­kiv­fo­to: Kim Dahl Hansen

FREDERIKSHAVN:Teknisk forvaltning har fået mange verbale klø af folk, der bor i Abildgårdkvarteret, for udførelsen af trafikdæmpningen i området. Beboerne skulle pludselig vænne sig til, at deres biler ikke måtte holde ved fortovskanten, men i stedet skulle uden for den hvide cykelstribe. Veje blev lukket, og der blev anlagt chikaner og rumlefelter. Sidst, men ikke mindst, blev hastigheden sat ned til højst 40 km/t. En evaluering af projektet har dog vist, at mange af beboerne nu føler sig mere trygge i trafikken og er glade for, at der passerer færre biler gennem kvarteret. Nu viser statistikken, at bestræbelserne på at gøre det mere sikkert at færdes i kvarteret er lykkedes. Ingrid Dissing fra kommunens færdselssikkerhedsudvalg har lavet en opgørelse over antallet af trafikuheld i området til Vejdirektoratet, som har ydet økonomisk støtte til trafiksaneringen. Opgørelsen viser en klart faldende tendens. Fem trafikuheld i 2003 - som var det første efter færdiggørelsen af trafiksikringen - tre i 2004 og et i 2005. I år er der til dato slet ikke registreret uheld i kvarteret. En sammenligning med perioden før, de trafikdæmpende chikaner blev lavet, viser, at der dengang blev registret i gennemsnit tre uheld om året, heraf lidt over et uheld med personskade. Ingrid Dissing oplyser, at knallertkørere var impliceret i alle tre uheld med personskade i 2003. Mens bilerne nu i stort omfang vælger ruter uden om Abildgårdkvarteret, så kan knallerter (og cyklister) benytte villavejene i 40-kilometer-zonen til gennemkørsel i samme omfang som før trafikdæmpningen.