Færre unge på offentlig forsørgelse

Det går forholdsvis godt med at få unge mellem 15 og 29 år i uddannelse eller arbejde.

Aalborg Kommune er bedre end mange andre, når det drejer sig om at få unge mellem 15 og 29 år i gang med uddannelse eller arbejde. Det viser en statistisk, som følger op på den ungestrategi, der blandt andet skal sikre, at 95 pct. er parate til at starte i en ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen. Målet er, at alle 16 - 24 årige er i gang med udannelse, job eller uddannelsesforberedende aktivitet. Og samtidig arbejder man også på at mindske frafaldet på de nuværende ungdomsuddannelser, så de ansvarlige følger udviklingen tæt. Ifølge den ny statistik er 83,9 pct. af de 15 - 24 årige, som har forladt grundskolen, enten ved at tage - eller har taget - en ungdomsuddannelse. Og indsnævrer man feltet til unge mellem 15 og 17 år, er der kun 358 unge, som ikke er i gang. Ser man på ledighed blandt unge, er Aalborg Kommune også godt med. Samlet set modtager lidt under hver 10. unge i alderen 16 - 29 år offentlig forsørgelse, og det er mindre end på landsplan. Aalborg har også markant færre unge på kontanthjælp, og blandt de forsikrede ledige unge og unge på kontanthjælp er stigningen heller ikke så stor, som den har været andre steder.