Skolevæsen

Færre vælger 10. klasse

Mange unge vælger efterskole fremfor folkeskolens 10. årgang

FREDERIKSHAVN:145 elever har valgt at fortsætte skolegangen i den kommunale skoles 10. klasse efter sommerferien. Det svarer til 44 procent, og det er et markant fald i forhold til i år, hvor 53 procent af eleverne valgte den kommunale skoles tilbud om 10. klasse. Året før fortsatte 50 procent i 10. klasse. - En af forklaringerne er, at mange elever vælger at tage 10. skoleår på efterskole. I år fortsætter 54 elever svarende til 17 procent på efterskole, mens det de seneste år har været 10-11 procent, siger skolekonsulent Niels Chr. Andersen. Han mener, at det er efterskolernes tilbud om at blive en del af et ungdomsmiljø, der tiltrækker de unge, der har lyst til lidt luftforandring. 23-24 elever i klasserne De 145 elever, der har valgt 10. klasse i folkeskolen, bliver fordelt med tre klasser på Ørnevejens Skole og tre klasser på Bangsbostrand Skole. Seks store klasser med 23 eller 24 elever i hver. Kun 11 elever havde ønsket 10. klasse på Abildgårdskolen, heraf 10 af skolens egne elever. Undervisningsministeriet er for øjeblikket i gang med at evaluere folkeskolernes 10. klassetrin og i Frederikshavn iværksættes en kritisk forvaltningsrevision af hele børne- og ungdomsudvalgets område, der blandt andet skal belyse om kommunen får nok for pengene, og om der er mulighed for yderligere effektivisering. 10. klassetrin bliver ét af mange elementer, der bliver analyseret. 7 har ikke valgt Elevernes valg til gymnasiet og erhvervsuddannelserne følger stort set mønsteret fra tidligere år. Fra 9. klasse vælger 23 procent at fortsætte på gymnasiet, mens 10 procent vælger en erhvervsuddannelse. Syv elever fra 9. klasse går ikke direkte videre i uddannelsessystemet. - Det er elever, der har brug for en tænkepause, før de er parate til at vælge. Nogle af dem vil typisk starte på produktionsskolen, siger Niels Chr. Andersen.