Lokalpolitik

Færre valgsteder og stigende stemmeprocenter

LÆSERBREV

VALGSTEDER:Betyder et færre antal valgsteder en lavere valgdeltagelse? Det spørgsmål er meget aktuel i mange kommuner. I Rebild kommune tog politikerne allerede fat på den opgave i 2007. Ikke for at genere borgere der havde tilhørsforhold til de mindste valgsteder men i et forsøg på at rationalisere og effektivisere. Beslutningen blev truffet 1. marts 2007 hvor 11 af de mindste valgsteder blev nedlagt og overført til de nærmeste større valgsteder. Senere på året, den 13. nov. 2007 var der folketingsvalg. Det var naturligvis med stor interesse vi herefter undersøgte valgdeltagelsen. Var den stigende eller faldende? Valgdeltagelsen i 2005 var i gl. Skørping kommune 87,51% - i 2007: 88,36%. I gl. Nørager kommune 2005: 83,57% og i 2007: 84,02% . I gl. Støvring kommune 2005: 86,13% og i 2007: 87,67%. Altså konkluderede vi at valgdeltagelsen var steget i alt med 1,54%. Det er rigtigt at jeg til JP den 13. december udtaler at: "at vi gik ind og vurdere stemmeprocenterne før og efter lukningerne, og valgdeltagelsen var i hvert fald ikke faldet". Det er i forhold til den undersøgelse og disse stemmeprocenter jeg har udtalt mig. Tallene kan findes på www.kmdvalg.dk. Jeg har også udtalt til JP "at borgerne tog det pænt, bortset fra en protest fra Landsbyrådet", og røsten fra Landsbyrådet var ganske berettiget, hvilket jeg udtrykker ved at nævne det. Når John E. Sørensen sammenligner stemmeprocenter fra kommunalvalget i 2005 med kommunalvalget i 2009 kan jeg oplyse, at de tal har vi ikke analyseret. Det har jeg imidlertid gjort nu og kan se at stemmeprocenten til kommunalvalget 2009 på landsplan var det laveste i 35 år. Landsgennemsnittet i 2005 var 69,5% og i 2007 var det 65,8% et fald på 3,7 procentpoint. I Rebild Kommune var stemmeprocenten i 2005: 75,2% og 2007 var den 73,3% - et fald på 2,1 procentpoint. Jeg er således tilfreds med, at på trods af, at vi har nedlagt 11 valgsteder, havde vi en stigende valgprocent ved folketingsvalget - og ved kommunalvalget havde vi et noget mindre fald i valgprocenten end resten af landet.