EMNER

Færre veje skal overvåges

Politiet er ved at luge ud i listen over målestrækninger til automatisk fartkontrol

AALBORG:Alt for mange veje er udpeget som målestrækninger i den automatiske trafikkontrol i Nordjylland. Det mener politiassistent Gorm Jespersen, der er daglig leder af fartkontrollen. Han er netop i øjeblikket ved at opdatere listen over de steder i Nordjylland, hvor de blitzende fartfælder skal køres i stilling. I øjeblikket er 211 strækninger i Nordjylland udpeget som målesteder, men Gorm Jespersen har egenhændigt sorteret 30 steder fra, fordi vejene enten er lavet om eller slet ikke egner sig til kontrol. Den reviderede liste er dog endnu ikke blevet opdateret på politiets hjemmeside. Han modtager i øjeblikket tilbagemeldinger fra de lokale vejmyndigheder i kommunerne og amtet, og deres forslag sendes videre til vurdering i det centrale ATK-kontor i København og Vejdirektoratet. Træer kom i vejen - Mange lokale vejmyndigheder glemmer at fortælle os, hvis de har lavet noget ved en vej for at øge trafiksikkerheden - for eksempel anlagt bump - og så opdager vi det først, når vi kører ud på stedet og skal måle. Derfor har jeg sorteret en række strækninger fra på den nuværende liste, hvor der ikke længere er behov for kontrol. Det gælder også steder, hvor der slet ikke er plads til at måle, fordi vi ikke kan komme til at holde i vejsiden, siger Gorm Jespersen. Han nævner som eksempel Haldagervej ved Aabybro, hvor der er cykelsti i siden og Sæbygårdsvej i Sæby, hvor en række vejtræer forhindrer fotovognen i at komme til. Gorm Jespersen mener generelt, at for mange veje i øjeblikket er udpeget til målesteder i forhold til de ressourcer, som politiet råder over. - Vi har tre målevogne og 3600 politireservetimer, der skal dække hele Nordjylland, så det sætter sin begrænsning for, hvor meget vi kan nå, og ikke alle steder er det lige nødvendigt med fartkontrol. Der er nok i sin tid blevet udpeget for mange strækninger, da ordningen var helt ny, siger Gorm Jespersen. Mere effektiv kontrol Han håber, at den nye kommunestruktur med færre og større kommuner vil medføre, at der også kommer færre forslag til målestrækninger, fordi der ikke skal tages samme hensyn til en masse små kommuners ønsker. - Hvis antallet af målesteder bliver reduceret, vil det for mig at se gøre kontrollen endnu mere effektiv, fordi vi kan koncentere indsatsen om at måle de steder, hvor der er størst behov, og hvor trafikmængden er størst, siger Gorm Jespersen. Ifølge den daglige leder af trafikkontrollen vil 150 målesteder i hele Nordjylland være et passende antal.