Videregående uddannelser

Færre vil være lærer

Færre unge har læreruddannelsen som deres drømmestudium. En optælling på landets seminarier viser, at 3300 ansøgere har lærerstudiet som førsteprioritet. Det er 312 færre end sidste år og svarer til en nedgang på 8,6 procent. Opgørelsen er foretaget 15. marts, da fristen udløb for at søge en videregående uddannelse gennem den såkaldte kvote to, hvor andet end karaktererne tæller med ved optagelsen. Det samlede antal kvote to-ansøgere er opgjort til 6388 mod 6957 sidste år. En nærmere analyse af fordelingen viser, at ansøgertallene i Hovedstadsområdet og Århus er uændret eller stigende, mens nedgangen fordeler sig på de øvrige seminarier. - Tilbagegangen skal dog ses i sammenhæng med, at der sidste år var en betydelig stigning i antallet af ansøgere med lærerstudiet som førsteprioritet, så vi er trods alt på nogenlunde niveau med situationen for to år siden, siger Nils-Georg Lundberg, der er formand for Lærerseminariernes Rektorforsamling. Nils-Georg Lundberg peger også på, at indførelsen af den kortere meritlæreruddannelse kan have betydning for ansøgertallet. 1. juli er der ansøgningsfrist til kvote et, og først da vil der kunne sættes endelige tal på interessen for læreruddannelsen. Fristen for at søge meritlæreruddannelsen udløber den 1. april. - Så vil vi blandt andet få svar på, om den nye uddannelse blot har medført en omfordeling af ansøgerne, eller om der er tale om en samlet stigning i ansøgertallet. Meningen med den nye uddannelse var jo netop at få uddannet flere lærere, siger Nils-Georg Lundberg, formand for Lærerseminariernes Rektorforsamling. /ritzau/