Fag skal tales op

Danmark mangler sygeplejersker, og som det ser ud lige nu, vil manglen vokse til 6900 i 2015.

En væsentlig del af løsningen er at uddanne flere sygeplejersker, men det sker ikke af sig selv. Der er tomme stole på sygeplejerskeuddannelsen, og der skal gøres noget aktivt og effektivt for at få flere unge til at søge ind. Det haster – så meget er der enighed om. Men hvad skal der så til for at få de unge til at søge ind på sygeplejeskolen? Her stopper enigheden. Undervisningsminister Bertel Haarder, der har det øverste ansvar for at sikre uddannet arbejdskraft til det danske samfund, har kritiseret os i Dansk Sygeplejeråd for at skræmme unge væk fra sygeplejefaget. Han mener, at vi "taler faget ned" når vi – som vi gjorde i foråret – kæmper for en højere løn. Vi har efter hans mening talt og skrevet så meget om uligeløn og pressede arbejdsforhold, at de unge vælger at holde sig væk. Vi skal som organisation selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at oplyse om sygeplejefagets høje faglige niveau og om de mange døre, der åbner sig efter endt uddannelse: Man har mulighed for at specialisere sig indenfor mange felter – man kan sætte kursen mod ledelse, forskning, undervisning – for bare at nævne nogle eksempler. Sygeplejersker har et så varieret arbejdsfelt og så mange muligheder for videreuddannelse, at det netop taler til unges ønsker om at kunne flytte sig og udvikle sig, hele livet. Vi har netop udsendt et medlemsblad, hvor sygeplejestuderende fortæller om "det fedeste fag". Det er jo netop det, det er – et "fedt" fag. Det mærker de unge, når de kommer ind i det. Men kvaliteterne i faget er alt for længe blevet overskygget af, at lønnen er for lav. Hvis vi skal have flere unge til at søge ind til vores fag, skal de opleve, at faget bliver anerkendt. En del af anerkendelsen er at få en løn, der svarer til den værdi, sygeplejerskers arbejde har i vores samfund. Konflikten i foråret var et første og helt nødvendigt skridt i retning mod at skaffe den anerkendelse. Vi fik ikke den lønforhøjelse, der er brug for, men vi fik sammen med de andre faggrupper i Sundhedskartellet sprængt lønrammen. Vi fik også opfyldt kravet om en lønkommission, der skal arbejde med at få afskaffet uligeløn i det danske samfund. Det var ikke sket vores uden konflikt. Heldigvis kan vi mærke, at vores kamp i foråret giver mening for mange unge. De vil gerne kæmpe for en stærk offentlig sundhedssektor, med fri og lige adgang for alle. De vil gerne kæmpe for, at der også i fremtiden er sygeplejersker og sygepleje af høj kvalitet til de svageste borgere og patienter – dem, der er afhængige af den offentlige sundhedssektor. Vores kamp i foråret har skabt en faglig bevidsthed og stolthed, der netop kan få unge til at vælge vores fag. Det er at tale sygeplejefaget op, hvor det hører hjemme – hvilket er det eneste, der virker i længden.