Fag under konstant udvikling

47 procent af den voksne befolkning i Danmark har deltaget i aftenskoleundervisning. Heraf havde 15 procent deltaget i undervisning inden for de seneste 12 måneder i 2004. Det fremgår af en kulturvaneundersøgelse finansieret af Kulturministeriet, der afsluttedes i 2005. Mens den store tilstrømning til sundhedskurserne af AOF og FOF vurderes at være en ekstra gevinst, sker tilstrømningen hos Fokus på bekostning af sprogfagene og it-kurserne, men det er der ifølge Dorthe Olsen ikke noget mærkeligt i. Fagene er hele tiden under udvikling, og efterhånden kan de fleste danskere engelsk i et og andet omfang og de kan også til dels tysk. Kendskabet til IT har bredt sig på samme måde. Dog sælger senior-it fortsat forrygende, fortæller Dorthe Olsen og tilskriver det bl.a. de ældres ønske om at lære at emaile med børnebørnene.

Breaking
Omfattende strømsvigt mange steder i Nordjylland
Luk