Fagbevægelse frygter kamp om beskæftigelse

I fagbevægelsen frygter man, at en stor del af den kompetence, der nu ligger i de regionale arbejdsmarkedsråd med strukturreformen flyttes over i kommurne, og at det kan give voldsom konkurrence mellem kommunerne om at sikre sig arbejdspladser.

- Her er det i dag de regionale arbejdsmarkedsråd der formulerer beskæftigelsespolitikken, og det hindrer, at en kommune måske tager noget på bekostning af en anden, siger næstformanden i det nordjyske arbejdsmarkedsråd Erik H. Andersen. Han er i bestyrelsen for LO Nordjylland, hvor han beskæftiger sig med formulering af arbejdsmarkedspolitik. I puljen på 48 forslag til udmøntning af strukturreformen tegner Beskæftigelsesministeriet sig kun for et par, men det er givet et område, der vil give voldsom debat. Mens Erik H. Andersen er stærkt kritisk og frygter, at arbejdsmarkedets parter vil få ringere indflydelse end nu, så ser Dansk Industris Nordjyske formand Erik Weis Christensen flere lyspunkter i lovforslagene. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) lægger vægt på, at alle steder i landet skal Arbejdsformidling og kommuner flytte sammen i ny jobcentre. Det giver for både borgere og virksomheder en fælles indgang til det offentlige beskæftigelsessystem: Enstrenget system - Det giver et enstrenget system, som jeg ser store fordele i. Aalborg Kommune og Arbejdsformidlingen i Aalborg kører jo et forsøg, og for en virksomhed giver det store fordele kun at skulle henvende sig et sted, hvis der handler om at skaffe arbejdskraft eller få afklaret ting vedrørende jobprojekter. Nu er det sådan, at en virksomhed ofte skal henvede sig både til Arbejdsformidlingen og til socialforvaltningen. Nogle gange er det måske endda flere steder på socialforvaltningen, man skal have kontakt med, siger Kurt Weis Christensen. I lovforslagene fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) er der lagt op til, at arbejdsmarkedets partet får indflydelse både centralt, regionalt og lokalt. Mens Erik H. Christensen fra LO Nortdjylland er stærkt kritisk over for, hvor stor den indflydelse bliver, så er Kurt Weis Christensen mere forsigtig i sin vurdering. Han siger: - Jeg har endnu ikke set forslaget, men med hensyn til indflydelse på tre niveauer, så vil jeg mener, at to led burde være tilstrækkeligt. Råd skal overvåge Erik H. Andersen tror ikke, at de lokale beskæftigelsesråd får nogen afgørende kompetence: - Indflydelsen kommer til at ligge i kommunalbestyrelserne, og det kan give give en kamp kommunerne imellem. De regionale beskæftigelsesråd skal ikke som hidtil udforme beskæftigelsespolitikken for området. De skal overvåge de lokale råd samt lave analysearbejde. Endelig kommer der en klageinstans ved statsamtet. Nu er der arbejdsmarkedsrådet, der er klageinstans, og her er der et fælles grundlag at vurdere klagerne på, fordi det er nævnet, der har lavet regionens beskæftigelsespoltik. Men hvilket grundlag får den klageinstands, spørger Erik H. Andersen. De ny jobcentre i kommunerne har han ikke de store problemer med. - Det ligner det, som vi tidligere havde under AF. Her der blot sket det, at bevillingerne til området er skåret ned, således en del centre er skåret væk. Forsøg i Aalborg I Nordjylland har Aalborg Kommune i nogen grad taget forskud på strukturreformen ved, at kommunen og AF Aalborg har etableret et fælles center. - Det betyder, at der er en fælles indgang både for folk der søger arbejde og for virksomhederne, der ønsker arbejdskraft. Det betyder f.eks. at ledige på dagpenge og på kontanthjælp henvender sig det samme sted. Vi indledte forsøget i august, og det er for tidligt for alvor at gøre erfaringsgrundlaget op. Men projektet er planlagt frem til første kvartal af 2006, og det betyder, at vi god til inden strukturreformen i 2007 har resultater, som vi kan vurdere, siger Aalborg Kommunes arbejdsmarkedschef Arne Lund Kristensen. Herhjemme kører der en halv snes forsøg, hvor kommune og AF etablerer sig i fællesskab.Aalborg er det eneste sted i Nordjylland, hvor der med penge fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er etableret forsøg.