Overenskomster

Fagbevægelse sejrede - ansatte tabte

Tulip lukker fabrik iRingsted - de ansatte følte sig presset til at sige nej til lønnedgang

RINGSTED:Den gamle LO-boss, Thomas Nielsen, efterlod sig et eftermæle, der i går kom til sin ret igen: - Vi har sejret af helvede til! Den oprindelige plan at lukke Tulips fabrik i Ringsted gælder nemlig atter, efter at medarbejderne onsdag opsagde den lokalaftale, der blev indgået den 11. december om lønnedgang. Så fagbevægelsen vandt kampen om retten til at sige nej til at skære i overenskomsten. Men de ansatte hos Tulip iRingsted mistede deres arbejde. - Vi skal fortsat reducere vores omkostninger til det niveau, der er nødvendigt af hensyn til vores konkurrencedygtighed. Derfor er det en naturlig konsekvens af den opsagte lokalaftale, at vi nu er tilbage ved planen om at lukke fabrikken, siger Tulips adm. direktør Torben Skou. Den konkrete afvikling af fabrikken kan efter lovgivningen først planlægges, når forhandlingerne mellem medarbejdere og ledelse er afsluttet. - Jeg har ikke fantasi til at forestille mig andre muligheder end en lukning af fabrikken. Hvis dette bliver udgangen, vil vi fra Tulips side være indstillet på at rive de to andre aftaler i stykker. Det betyder, at medarbejderne frem til lukningen beholder den nuværende løn, siger Torben Skou. Dermed er det fortsat planen, at fabrikken i Ringsted lukker omkring 1. maj. I den forbindelse skal ca. 140 af de 230 arbejdspladser i produktionen i Ringsted flyttes til Tulip-koncernens fabrik i Oldenburg i Tyskland. Oprindeligt meldte ledelsen ud, at lukningen i Ringsted desuden ville medføre, at der blev 40 nye arbejdspladser hos Tulip i både Sdr. Borup og i Svenstrup. - Men siden er der regnet mere på det, og vi må erkende, at de tal var for optimistiske. Det bliver nok et noget mindre antal nye arbejdspladser de to steder, siger fabrikschef Peter Philipp Hansen til Ritzau. Den fungerende tillidsmand på Tulip i Ringsted, Lisbeth Andersen, siger, at lukningen jo ikke kommer som en overraskelse. - Men vi er lettede over, at vi sagde aftalen om lønnedgang op. Det har været en meget svær periode for de ansatte med stort pres. Men vi kan ikke leve med en aftale, hvor vi bliver brugt som prøveklud for en lønnedgang, som siden kan bruges ikke bare i slagteribranchen men i hele industrien. Ideen om lønnedgang er fra flere sider blevet betegnet som en dødsspiral, og den spiral vil vi altså ikke være første led i, siger Lisbeth Andersen til Ritzau.