Lokalpolitik

Fagbevægelse står fast på støtte

Socialdemokraterne kan regne med de nordjyske fagforeninger, når valget kommer

NORDJYLLAND:Socialdemokraterne kan fortsat regne med støtte fra store dele af fagbevægelsen den dag, valgkampen kommer. En rundringning til en række nordjyske fagforeningsledere efterlader ingen tvivl: Den økonomiske håndsrækning skal bestå. Typisk ligger den mellem 5 og 15 kroner pr. medlem i en valgkamp. I sidste uge meddelte landets største fagforening, 3F, ellers, at det er slut med bidrag til valgkamp for Socialdemokraterne. Både NNF (Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet), Dansk Metal og TIB (Forbundet Træ-Industri-Byg) har derimod valgt at fortsætte støtten, og den beslutning bakker Allan Winfeld helhjertet op som formand for TIB-Nordjylland. Intet alternativ til S - Det er vi nødt til, når vi gerne vil have en anden regering. Vi må erkende, at penge har en vis indflydelse i en valgkamp, og vi har ikke noget alternativ til Socialdemokraterne. Jeg er ikke enig med 3F i deres beslutning. Hos os fortsætter støtten, så længe et flertal i bestyrelsen går ind for det, siger Allan Winfeld. I TIB kan medlemmer, der ikke ønsker at støtte Socialdemokraterne, slippe ved at skrive til forbundet. Men det gør kun ganske få, siger Allan Winfeld. Også Ulla Vestergaard, der er formand for FOA Thisted-Mors og betegner sig selv som passivt medlem af Socialdemokraterne, vil bevare støtten til at føre valgkamp for: - Det er sjovt, at det er odiøst at støtte arbejderpartierne, mens det er helt legalt, at virksomheder støtter den anden side. Det er ærgerligt, hvis vi falder af på den og ikke tør stå ved, at vi støtter. - Vi vil gerne se Socialdemokraterne som regeringsparti, og vi ved godt, at økonomien er stram, siger Ulla Vestergaard. Støtten betyder ikke, at fagbevægelsen kun skal tale med Socialdemokraterne og partier på venstrefløjen, understreger hun: - Vi skal se på, hvor vi får de bedste resultater. Samtidig skal menneskesynet også være i orden, og det menneskesyn finder jeg bedst hos S og SF. Valgkamp koster Brian Pedersen, formand for Dansk Metal i Sæby og socialdemokratisk medlem af byrådet i Frederikshavn, er lige så fast i stemmen: - Jeg er tilhænger af at bevare båndene mellem Socialdemokraterne og fagbevægelsen, og jeg er tilhænger af at give tilskud til valgkamp. Alternativet er, at de traditionelle arbejderpartier ikke har penge at føre valgkamp for. Så vil de tabe terræn, og i den sidste ende går det ud over vores medlemmer. Han peger på, at den borgerlige side modtager betragtelige beløb fra erhvervslivet: - De færreste tænker på, at når de køber en liter mælk fra Arla, så støtter de indirekte de borgerlige partier. I Dansk Metal i Sæby har et par procent af medlemmerne fravalgt økonomisk støtte til Socialdemokraterne i en valgkamp. I Mariagerfjord hedder formanden Ole Madsen. Han er helt på linje med sin kollega i Sæby: - De borgerlige partier får støtte fra erhvervslivet, og vi har set ved de seneste valg, at de har enorme summer at føre valgkamp for. I dag kan man ikke føre valgkamp uden midler. - Det er fagbevægelsens opgave at varetage medlemmernes interesse - også de ledige, de syge og dem, der har været nødt til at gå på pension. Og der er stor forskel på de to sider i politik, for i de senere år er det absolut ikke blevet sjovere for dem, der ikke har arbejde, understreger Ole Madsen.