Fagbevægelsen blev styrket

”Fejlfortolkning”, skriver Mogens Ove Madsen om mit indlæg. Enig i, at vi socialdemokrater har vores udlægning af begrebet marxisme.

Ole Vagn Christensen

Ole Vagn Christensen

Den har vi fået på grund af, at andre har prøvet at tage patent på marxismen - som for eksempel det kommunistiske diktatur i Rusland. Eller med min partifælle den fhv. fmd. for Folketinget prof. Erling Olsens ord: ”Vi har meget tilovers for Marx (hans ønske om at skabe bedre vilkår for de dårligst stillede), men vi har ikke meget tilovers fra Marx” - hans økonomiske analyser, der ikke holdt stik. Det fik den tyske socialdemokrat Eduard Bernstein som en af de første øjnene op for omkring det forrige århundredeskifte. På det tidspunkt var Marx død, men hans nærmeste kampfælle Fr. Engels levede - og han tiltrådte Bernsteins kritik. Kommunisterne satte demokratiet ud af spil i Rusland og andetsteds og skabte et diktatur, som Stalin i marxismens misbrugte navn gerne ville påføre de demokratiske vesteuropæiske lande. Her har Mogens Ove Madsen fat i en sandhed, nemlig Foghs skræmmebillede, som han gerne vil påføre danskerne - og ganske særligt Socialdemokratiet og fagbevægelsen - til trods for at ingen har gjort mere end socialdemokraterne for at bekæmpe kommunisterne. Mogens Ove Madsen mener, at fagbevægelsen blev snydt med velfærdsforliget for nylig. Men den blev faktisk styrket med forliget. Læs lige her, hvad der blev undgået: Halverede dagpenge for de unge, nedlæggelse af 10. klasserne, forringelse af SU’en, sikring for de 55-59-årige, når det gælder efterlønnen. Hvordan kan Mogens Ove Madsen tale om forringelser? Hvis vi ikke i kraft af den ekstra indsats, der med Socialdemokratiets krav skal gøres for at skabe et bedre arbejdsmiljø, er i stand til at forbedre forholdene, således at folk på grund af deres længere levetid kan klare flere år på arbejdsmarkedet, så er der tale om et vælgerbedrag. Men Socialdemokratiet kræver arbejdsmiljøet væsentlig forbedret. For at klarlægge, hvad der er det egentlige i marxismen, fremhævede Bernstein i sit skrift ”Det blivende i Marxismen” fagforeningsbevægelsen, arbejderkooperationen, sociallovgivningen og bestræbelserne for at sikre alle samfundets borgere bedre vilkår. Alt dette er der taget hensyn til i velfærdsforliget, Mogens Ove Madsen.