Fagbevægelsen kræver register over asbesttage

Renovering af gamle bygninger påfører håndværkere risiko. De skal kende faren

Egon Kjøller
dd dd dd d
Arbejdsmiljø 20. december 2010 11:35

Mere end 20 år efter, at brugen af asbest blev forbudt i Danmark, findes de farlige fibre stadig overalt. Eternitplader med asbest ligger som tag på hundredtusinder af danske huse. Nu kræver byggeriets fagforeninger et register over samtlige bygninger med asbest. - Asbesttagene er efterhånden gamle, og der kommer til at ske en stor udskiftning de kommende år. Så er det vigtigt for håndværkerne at vide, hvad de står overfor, forklarer Jørn Erik Nielsen, formand for arbejdsmiljøudvalgene i Bygge-, Anlæg- og Trækartellet og i den europæiske sammenslutning af bygnings- og træarbejdere, EFBWW. - Det er afgørende at have en fyldestgørende registrering af alle asbestkilder. Asbest har været brugt i årtier og findes i offentlige bygninger, fabriksbygninger, skoler og boliger. Alle disse bygninger kan være blevet solgt eller vil blive solgt i fremtiden, påpeger han. Fælleseuropæisk kampagne Kravet om registrering indgår i en fælles europæisk kampagne mod asbest, som blev indledt af EFBWW i foråret. Der eksisterer ganske vist i flere medlemslande en eller anden form for asbest-registrering. I Danmark fremgår det således af BBR-registret, og asbesttag giver tilmed nedslag i ejendomsvurderingen. Denne registrering er langt fra tilstrækkelig, mener den europæiske fagbevægelse. Kravet er et præcist udformet EU-direktiv med retningslinjer om registrering af alle asbestkilder i bygninger (tag, isolering, mængder etc.), og registret skal være både lokalt og nationalt. Fagbevægelsen kræver, at virksomheder, der arbejder med asbestkonstruktioner, hvor fibrene er svagt bundne, skal autoriseres, registreres og kunne bevise, at de råder over et tilstrækkeligt antal kompetente personer. Det er også et krav, at arbejdstagere, der regelmæssigt eller lejlighedsvis arbejder med asbest, skal indberettes til et lokalt eller centralt register, og at data skal opbevares i mindst 50 år. Målet for de europæiske bygningsarbejderes sammenslutning er at få Europa asbestfri inden 2023. Ud over registrering sætter kampagnen også fokus på sikre arbejdsforhold, herunder uddannelse af arbejdere, som arbejder med asbest. - En masse af vore unge medlemmer har ikke arbejdet med asbest, men de kan forvente at komme til det, når de skal renovere gamle bygninger, forklarer Jørn Erik Nielsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...