EMNER

Fagfolk vrager alterbilleder

Biskop Søren Lodberg Hvas står overfor dilemma i Haverslev

Alterbillederne mangler i Haverslev kirke. Nu har Akademirådets Udvalg for Kirkekunst vendt tommelfingeren ned for billedkunstner Mogens Hoffs forslag, og biskop Søren Lodberg Hvas har indkaldt til møde. Arkivfoto: Lars Pauli

Alterbillederne mangler i Haverslev kirke. Nu har Akademirådets Udvalg for Kirkekunst vendt tommelfingeren ned for billedkunstner Mogens Hoffs forslag, og biskop Søren Lodberg Hvas har indkaldt til møde. Arkivfoto: Lars Pauli

HAVERSLEV:Biskop Søren Lodberg Hvas har indkaldt den kongelige bygningsinspektør, Nationalmuseet, menighedsrådet og provsten til et møde, der skal holdes en af de sidste dage i juni. Biskoppen ønsker ikke at uddybe over for NORDJYSKE, hvorfor mødet skal afholdes, eller hvad der er på dagsordenen. Fastlåst situation Det er dog nærliggende, at mødet skal handle om den fastlåste situation, der er fulgt i kølvandet på renoveringen af Haverslev kirke. Menighedsrådet engagerede billedkunstner Mogens Hoff til at farvesætte kirken, og resultatet af hans arbejde deler menighedsrådet. Flertallet i menighedsrådet ønsker at beholde Mogens Hoffs farver, men sognepræsten Svend Schultz-Hansen, der også er formand for menighedsrådet, finder farverne utilstedelige, og ønsker kirken malet om. Nu er der imidlertid opstået et nyt problem. Tommelfingeren ned I forbindelse med renoveringen blev Mogens Hoff også hyret til at lave de tre alterbilleder til Haverslev kirke. Alterbilleder sendes altid til Akademirådets Udvalg for Kirkekunst, der kommer med en udtalelse til biskoppen om deres vurdering af alterbilledernes kunstneriske kvalitet. Udvalget for kirkekunst har vendt tommelfingeren ned for Mogens Hoffs tre alterbilleder, der har Jesu korsfæstelse som gennemgående tema. Et enstemmigt udvalg på 11 medlemmer har indstillet til biskop Søren Lodberg Hvas, at de ikke finder billederne i den kunstneriske kvalitet, der skal til for at billederne kan hænge i en kirke. Det er efter al sandsynlighed baggrunden for det møde biskoppen nu vil holde med de involverede parter. Søren Lodberg Hvas ønsker ikke at kommentere udvalgets indstilling før mødet med sagens parter. Ikke første gang Mogens Hoff har tidligere fået kritik fra Akademirådets Udvalg for Kirkekunst. Hans alterbilleder til Romdrup kirke fik i 2005 også tommelfingeren til at vende ned i udvalget for kirkekunst. Ved den lejlighed insisterede menighedsrådet i Romdrup på, at få alterbilledet prøveophængt i to år, og har senere tilkendegivet over for biskoppen at de ønsker at beholde Mogens Hoffs billede. Menighedsrådet i Romdrup var enige om at værdsætte Mogens Hoffs arbejde. Biskoppens dilemma I Haverslev er situationen som bekendt en anden. Farverne i Kirken er stadig menighedsrådets beslutning. Spørgsmålet er, om alterbillederne også bliver det. Under alle omstændigheder er biskoppen blevet sat i en kattepine, der kan forklare, hvorfor han ikke vil udtale sig om sagen lige nu.