Fagforbund frygter østlande

Flere mangeårige medarbejdere er fyret, efter at en del af produktionen er flyttet østpå

HOBRO:Frygten for, at de østeuropæiske lande overtager mere og mere af det arbejde, som danske tømrer- og snedkersvende hidtil har lavet, blev udtrykt af formand for fagforeningen Træ-Industri-Byg (TBI) i Hobro, Poul Erik Højberg Madsen, da han aflagde beretning på generalforsamlingen i Restaurant Skoven i aftes. Fagforeningen har over en årrække mistet mange medlemmer på industrivirksomhederne, og der er intet, der tyder på en bedring, tværtimod. Med timelønninger på eksempelvis 15 kroner i Estland kan danske virksomheder være fristet til at flytte deres fabrikker østover, er TBIs bekymring. Poul Erik Højbjerg Madsen er bekendt med, at en polstrervirksomhed inden for afdelingens område er begyndt at få syet betrækkene østpå. Og som en direkte følge er fire mangeårige medarbejdere, der er organiseret i TBI, blevet fyret. Så det ser ikke så godt ud med beskæftigelsen inden for disse områder, sagde fagforeningsmanden. - Udvidelsen af EU mod øst kan jeg på længere sigt også være bange for - her tænker jeg mest på byggesiden. Det vil jo være ikke mindre end katastrofalt, såfremt de har mulighed for at komme og underbyde os, så vi bliver arbejdsløse, sagde Højbjerg Madsen, der kun vil byde østeuropæerne velkomne, hvis det foregår efter danske overenskomster. Formanden kom også ind på de forhandlinger, der foregår på centralt plan om at fusionere TBI med Specialarbejderforbundet og Kvindeligt Arbejderforbund. Det er ikke en enig lokal bestyrelse, der bakker tankerne op, men Poul Erik Højbjerg Madsen hører til dem, der synes, man skal se muligheder i stedet for begrænsninger. TBIs modpart, arbejdsgiverne i Danske Entreprenører og Byggeriets Arbejdsgivere, har pr. 1. januar slået sig sammen til Dansk Byggeri, og hvis fagforeningen skal kunne matche denne store og stærke arbejdsgiverorganisation er det nødvendigt med et slagkraftigt forbund, mener Poul Erik Højbjerg Madsen. Han benyttede også lejligheden til at rette en bredside mod regeringen Fogh Rasmussen. Alt det, der beskytter den enkelte arbejder, men som er til gene for arbejdsgiverne - Arbejdstilsynet, kravene om arbejdspladsvurdering, pligterne i forhold til bedriftssundhedstjenesten - er blevet nedprioriteret. - Det er ikke mindre end ærgerligt og uanstændigt, at vores arbejdsmiljø skal nedprioriteres, lige nu hvor der var fremskridt at spore til gavn for samfundet. Her tænker jeg samfundsøkonomisk, til gavn for arbejdsgiverne, og ikke mindst til gavn for den enkelte og familien. Vi ser alt for ofte, at familien styrter i grus efter at være ramt af en arbejdsulykke, lød det fra fagforeningsformanden.