EMNER

Fagforbund kritisererlukning af sundhedsklinik

NIBE:Forbundet af Offentligt ansatte, FOA, kritiserer nu Nibe Byråds beslutning om at nedlægge Nordjyllands og en af landets første sundhedsklinikker for kommunale medarbejdere som led i budgetaftalen for 2005. - Mange af de ansatte som social- og sundhedshjælpere har haft gavn af gratis massage, fysio- og zoneterapi, og nu frygter vi, at de bliver bliver ladt i stikken. De foretager jo adskillige tunge løft i løbet af dagen, siger FOA Aalborgs næstformand Pia Pedersen. Venstre, Socialdemokraterne og SF står dog sammen om at lukke sundhedsklinikken, der bliver drevet af Falck Health Care. - Der er jo fortsat tilbud om fysio- og zoneterapi i kommunen, men ok. Nu skal de ansatte selv betale, og det er beklageligt. Men vi skal prioritere, og målet om en nedbringelse af sygefraværet på en dag pr. kommunalt ansat om året er ikke nået. Fraværet er 0,6 dag, og det koster netto Nibe Kommune omkring 400.000 kroner om året i betaling til Falck Health Care, siger borgmester Jens Østergaard Madsen (V).. - Den tror jeg ikke på. Kommunen har jo ikke beregnet, hvad omkostningerne til sygedagpenge ville have været, hvis sundhedsklinikken ikke havde eksisteret. En synd og skam for en kommune, der ellers gik foran og inspirerede andre, svarer næstformand Pia Pedersen fra FOA Aalborg.