Eksplosionsulykker

Fagforbundene giver politiet overarbejde

Anmeldelser om udlændinge, der arbejder ulovligt, er eksploderet

NORDJYLLAND:Hos politiet er det ikke gået ubemærket hen, at østeuropæiske firmaer og personer nu kan arbejde i Danmark. Bunken af anmeldelser af udlændinges ulovlige arbejde i Nordjylland er eksploderet. I 2003 modtog politistationerne i landsdelen 11 anmeldelser. Det tal blev næsten fordoblet sidste år og i år har de fem politikredse allerede modtaget seks anmeldelser i året tre første måneder. Det mærker man hos Aalborg Politi. - Vi har set en temmelig voldsom udvikling i antallet af anmeldelser. Det skyldes naturligvis, at 1. maj 2004 kom otte nye europæiske lande ind i EU, og det medfører en naturlig udvikling, konstaterer Aage Nørgaard Jensen. Straks under mistanke Han oplevede i begyndelsen, at fagbevægelsen var hurtige på aftrækkeren. - Der var især i starten en tendens til, at så snart man så en mørkhåret og mørkøjet person på en arbejdsplads, så var der mistanke om illegal arbejdskraft, og der blev indgivet en anmeldelse. Det har vi nu fået rettet lidt op, så man lige får lidt mere bund i det, inden anmeldelsen kommer, fortæller Aage Nørgaard Jensen. Et kontaktudvalg for Nordjylland Amt om illegal arbejdskraft, som består af arbejdsmarkedets parter, statsamtet, ToldSkat og de fem politikredse, har hjulpet. - Det har medført en stor forståelse for hinandens problemer. Der er også kommet en kontaktperson i hver politikreds, så generelt kører det godt, men det giver selvfølgelig en del ekstra arbejde, forklarer chefkriminalinspektøren. Kun ulovligheder Der er nemlig et lille problem, når fagforbundene står med en mistanke om ulovligt arbejde. Politiet beskæftiger sig som bekendt med ulovligheder, så hvis det ikke kan påvises, at der er tale om det, må politiet afvise sagen. Det har ikke altid været lige let at forstå for fagforbundene. - De jubler selvfølgelig ikke, når vi er nødt til at afslutte eller afvise en sag. Jeg har stor forståelse for, at fagforbundene er lidt ømme omkring deres lønpolitik og deres overenskomster, men vores problem er jo, at det vi beskæftiger os med er ulovligheder. Hvis der ikke er tale om det, kan vi ikke komme på banen, siger Aage Nørgaard Jensen og tilføjer: - Jeg tror også, at organisationerne har fået større forståelse for det, men vi modtager stadig et stort antal anmeldelser.