Fagforening: Ledelsen har svigtet

Solgårdens ledelse i bred forstand har ansvaret for, at det gik galt, mener FOA

FJERRITSLEV:Den manglende rengøring og tid til omsorg som plejehjemmet Solgårdens beboere, personale og pårørende de seneste måneder har måttet lide under, skyldes, at plejehjemmets ledelse ikke har løftet deres ansvar, siger FOA, som organiserer en stor del af personalet. Og med plejehjemmets ledelse mener FOA politikere, kommunaldirektør, ældrechef og den daglige leder af Solgården. Ikke siddet på halen - Det kan ikke passe, at Fjerritslev Kommune har det højeste antal ansatte per beboer i Jammerbugten og stadig ikke kan få det til at fungere. Det skyldes et ledelsesproblem, det er jeg helt sikker på, siger Pia Pedersen, som er næstformand i FOA Aalborg. Både ældrechef Torben Færk og socialudvalgsformand Per Halsboe-Larsen (S) afviser ledelsessvigt. På baggrund af et møde i går mellem Fjerritslev Kommunes kommunaldirektør, ældrechefen, Solgårdens ledelse, tillidsrepræsentanter fra de ansatte og FOA, har kommunen nu sat en række undersøgelser igang, der skal skabe grundlag for, hvordan man bedst retter op på forholdene på Solgården. Ældrechef i Fjerritslev Kommune, Torben Færk, har løbende været i dialog med personalet på Solgården og har kendt til begyndende problemer med tidspres siden november sidste år, hvor plejehjemmets nye bygninger stod færdige, og nye arbejdsgange førte til øget pres på de ansatte. Alligevel kom sagen først på socialudvalgets dagsorden midt i maj i år. - Set i bagklogskabens lys, kan man selvfølgelig altid spørge sig selv, om det er gået stærkt nok, men da jeg vurderede, at sagen accelererede orienterede jeg socialudvalget straks. Jeg føler bestemt ikke, at jeg har siddet på halen i denne sag, siger Torben Færk. Socialudvalgsformand, Per Halsboe-Larsen (S) afviser, at kommunen har handlet for langsomt i denne sag. - Arbejdsgangen i det nye byggeri skal jo først køres ind, før vi kan gå ind og vurdere, hvordan det går, og om normeringen passer, siger han. Smiley ændrede udtryk Forholdene på Solgården er gradvist blevet forværret i løbet af det sidste halve år. Da socialudvalget i Fjerritslev Kommune i november sidste år aflagde uanmeldt besøg på Solgården, lød konklusionen, at ”det var en positiv oplevelse”, at ”hovedindtrykket var, at beboere og personale havde det godt”. Idag har den glade smiley vendt mundvigene nedad, og beboere og plejepersonale er oprørte over forholdene. Tillidskvinde for de ansatte på Solgården Lilian Verwolt bekræfter, at forholdene i november så bedre ud. Hun siger, at arbejdsbyrderne steg i takt med, at de nye bygninger belv taget i brug. - Vi har jo altid haft travlt, men ombygningerne har blandt andet betydet flere praktiske arbejdsopgaver, længere gåafstande og mindre tid til pleje, uddyber hun. FOA mener, at Solgårdens nye byggeri har været anledningen til de ansattes stress, og fastholder at der ikke er blevet taget godt nok hånd om omstruktureringerne. SF’s nordjyske Folketingsmedlem, Torben Krog har i et spørgsmål til Socialministeren krævet, at ansvaret for forholdene på Solgården placeres. FOAs næstformand i Aalborg ser frem til forbedringerne på Solgården. - Vi har haft et godt og konstruktivt møde, og nu forventer vi, at der enten kommer flere ressourcer eller en klar plan for, hvordan resourcerne omfordeles, så problemet løses, siger Pia Pedersen.