Overenskomster

Fagforening truer med en konflikt

NORDJYLLAND:Fagforeningen 3F er parat til at lamme patienttransport for at tvinge nordjyske vognmænd til at indgå overenskomst. - Vi vil benytte alle lovlige midler, siger Arne Nielsen, formand for de nordjyske chauffører, der er medlemmer af 3F. Fagforeningen har en overenskomst med arbejdsgiverforeningen DIO II - tidligere Dansk Industri, der omfatter Falck-redderes løn- og arbejdsvilkår. Det er den overenskomst, 3F vil tvinge andre firmaer, som måtte få sygetransport i Nordjylland, til at underskrive. Falck er sikker på at beholde udrykningskørslen i landsdelen, idet firmaet er det eneste, der har budt på opgaven. Men flere firmaer er interesseret i at transportere ikke-behandlingskrævende, liggende patienter, og Region Nordjylland har godkendt fem af dem til at afgive bud på kørslen. Kørslen er geografisk opdelt i fire udbud - Vendsyssel, Aalborg, Himmerland og Thy-Mors. I teorien kan kørslen i teorien blive fordelt på fire forskellige firmaer. Falck har budt, og de ansatte dér er på forhånd omfattet af overenskomsten. Ifølge Arne Nielsen har et af de øvrige firmaer henvendt sig for at sikre, at de tog højde for overenskomsten i deres tilbud. De tre øvrige har 3F ikke hørt fra. - Hvis nogen af firmaerne tror, at det er den samme overenskomst, som gælder for taxi- og buschauffører, så kan de godt tro om. Fagforeningen har for en sikkerheds skyld sendt konfliktvarsel til et eller flere firmaer, som måske kunne tænke sig at byde på kørslen. - Uanset om man som firma er varslet eller ej og har kendskab til overenskomsten eller ej, så bliver der ikke kørt en meter, uden at det sker efter den gældende overenskomst, bebuder fagforeningsformanden. Region Nordjylland har i sit udbudsmateriale præciseret, at de ansatte ikke må udsættes for dårligere vilkår end de nuværende ansatte. - Men al erfaring viser, at de slags formuleringer ikke altid nytter i virkelighedens verden. Derfor er vi meget opmærksomme. Ingen virksomheder skal slippe godt af sted med at underbyde andre i den tro, at de kan slippe af sted med en dårligere overenskomst for vore medlemmer, siger Arne Nielsen.