Etik

Fagforeninger på kanten?

I denne uge offentliggjorde Institut for Menneskerettigheder en rapport om fagforeningspres i Danmark.

I rapporten konkluderes bl.a. at næsten hver femte lønmodtager i dag oplever et pres for at melde sig ind i et af de traditionelle LO-fagforbund. Hver tiende af de lønmodtagere, der har meldt sig ind i en af de frie og uafhængige fagforeninger, føler, at de bliver diskrimineret på arbejdspladsen. Rapporten konkluderer endvidere, at det er problematisk, at foreningsfrihedsloven kun beskytter mod diskrimination i forbindelse med ansættelse og afskedigelse, men ikke under ansættelsen. "Når bare én bliver diskrimineret, så er det sådan set en for mange. Men når hver tiende føler sig diskrimineret - forskelsbehandlet i negativ forstand - så er det er alt for mange," siger chefkonsulent Anette Faye Jacobsen fra Institut for Menneskerettigheder til DR Nyheder. De, der føler sig diskriminerede på grund af medlemskab af den "forkerte" fagforening, peger især på mobning og chikane på arbejdspladsen, som det oftest forekommende problem. De oplever at blive kaldt sortseer eller nasserøv - og nogle bliver ikke inviteret med til faglige møder på arbejdspladsen. Men LO's formand, Harald Børsting, kan ikke se, at der er et problem. Børsting henviser til, at der er ytringsfrihed i det her land og fortsætter med at slå fast, at han ”personligt godt kan forstå, at tillidsfolk argumenterer for at kolleger skal melde sig ind i den fagforening, der skaber goderne”. Det er da udmærket, at LO-bossen vil stå vagt om ytringsfriheden, men det ville nu klæde Harald Børsting også at slå et slag for fagforeningsfriheden. Det er da ikke rimeligt, at man som medarbejder skal finde sig i mobning og chikane fra kollegaer, blot fordi man har en anden mening end LO. Diskrimination er heller ikke ok, hverken på grund af hudfarve, religion eller fagforeningsmedlems-skab. Det kan vi heller ikke tro, at Børsting går ind for – eller hvad? Egentlig burde fagforeningspresset for længst være historie, da Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for flere år siden har fastslået, at diskrimination pga. fagforeningstilhørsforhold er i strid med menneskerettighederne. Men da dette tilsyneladende ikke har været tilstrækkeligt til at sikre fagforeningsfriheden også under ansættelsen, er det vores opfattelse, at politikerne må ud af busken i denne her sag. Det er således helt oplagt at gøre diskrimination pga. fagforeningsmedlemskab til en del af forskelsbehandlingsloven og også af foreningsfrihedsloven. Der er brug for en stærk fagbevægelse i Danmark, men der skal være frit valg for alle, uanset om man ønsker medlemskab af et forbund under LO, eller af et af de frie og uafhængige forbund. Det skal være en selvfølge i Danmark anno 2009, at man frit kan vælge, hvor man ønsker at organisere sig.