EMNER

Fagforeninger på vagt over for vikarbureauer

En del optræder som gangstertyper, der tjener fedt på andres ulykke

AALBORG:Problemerne med de såkaldte "arme-og-ben"-firmaer griber om sig, og det den direkte årsag til, at Byggefagenes Samvirke i Aalborg i dag tager dem under behandling ved en konference. Faglig medarbejder ved SiD Anlæg og Byg Niels Christian Rasmussen går så vidt som til at betegne en del af vikarbureauerne som "rene gangstertyper", som lever højt på andres ulykke. Specialarbejderne er den gruppe, der tydeligst mærker følgerne af vikarbureauernes hærgen. - Og det har den enkle forklaring, at mens de faglærte i en blanding af faglig stolthed og klare aftaler holder sig til den organiserede del af arbejdsgiverne, så tager vore medlemmer presset af lang tids arbejdsløshed ofte, hvad de kan få. I de fleste tilfælde går der nogen tid, før de opdager, at der er noget galt, og det handler jo ofte om manglende pensionsindbetalinger, overtidspenge og den slags, ligesom det kan halte med arbejdstøj og andre overenskomstbestemte forhold i det daglige, forklarer Niels Christian Rasmussen. At de faglærte kun mindre grad løber ind i den slags bekræftes af Aalborg-murernes formand, Allan Nielsen, som ikke selv oplever vikarbureauer som et stort problem. - Vi har tradition for kun at arbejde for virksomheder, der er medlemmer af organisationer under Dansk Byggeri, og tilsvarende tager de kun os. Men på den anden side kan vi godt mærke, at fænomenet breder sig, og derfor vil vi godt være med til at tage problemet i opløbet, siger Allan Nielsen. I fagforbundet TIB (Træ-Industri-Byg) i Aalborg havde man ifølge formand Allan Winfeld en ide om at indgå tiltrædelsesoverenskomster med så mange firmaer som muligt, men den tanke er nærmest skrinlagt igen. - Vi har fået en enkelt i stand på industriområdet med det internationale TempTeam, men ellers er det svært at få dem i tale. I stedet søger vi at få medlemmerne til at holde sig til de vikarbureauer, der har orden i sagerne, siger tømrerformanden. En broget skare Der findes ingen tal for, hvor mange nordjyder der arbejder for de forskellige typer vikarbureauer, og der hersker også nogen usikkerhed om definitionen. Tæller man alle firmaer, der under en eller anden form udlejer arbejdskraft til andre - overalt i Danmark og i nabolandene - kan man nemt forestille sig, at 5-10.000 nordjyder har job på vikarvilkår. Blot for at nævne et par eksempler er 150-200 Aalborg-elektrikere ansat på den måde, og det samme gælder en ikke ubetydelig del af de 1200-1500 medlemmer under Dansk Metal i Aalborg, der løbende er på job uden for regionen. Metalnæstformand Tage Nielsen er ikke i tvivl om, at vi vil se omfanget af vikar- og distancearbejde brede sig. - Med den vækst i arbejdsløshed vi oplever i Nordjylland inden for vores fag, ser folk sig jo tvunget til at søge ud. Det er jo langt fra alle, der gør det af lyst. Og når der bliver flere og flere firmaer, en del af dem rene pirater, der opererer på dette felt, ja så vil en voksende del af vore medlemmer selvfølgelig også ryge ind i problemer af den karakter, uddyber Tage Nielsen. Han mener dog også, at går man et år tilbage, så er det præcis de samme firmaer som nu, der voldte problemer, og de har næsten alle rod uden for Nordjylland. - Men det er jo ikke kun piraterne, der volder kvaler. Vikarsystemet, hvis udbredelse stiger med øget brug af outsourcing, betyder i sig selv, at mange er ansat på betingelser, hvor de aldrig optjener anciennitet til en ordentlig pensionsindbetaling, forklarer Tage Nielsen. Enmandsfirmaer En relativt ny form for vikarservice er de enkeltpersoner som udstyret med eksempelvis en rendegraver eller andet anlægsmateriel tilbyder sig ved byggerier - vel at mærke til en timeløn som en håndværkersvend og ikke baseret på den mestertimebetaling, der normalt ville gælde for underleverandører. - Og mens bygmestrene i store træk har undladt at benytte sig af den slags tilbud, så er entreprenørerne i stigende grad begyndt at tage dem ind i stedet for som hidtil at ansætte en mand på normale betingelser til den opgave, der nu skal udføres, beklager Niels Christian Rasmussen fra SiD Anlæg & Byg.