EMNER

Fagforeningstvang under-graver den danske model

Det danske aftalesystem har gennem årtier bevist sin styrke og værd ved at sikre et stabilt og fleksibelt arbejdsmarked

, og det har været en grundlæggende forudsætning for vækst og velstand i Danmark. Derfor er det også afgørende, at fagbevægelsen ikke undergraver systemet ved fortsat, at tvinge lønmodtagere til at være medlem af bestemte fagforeninger. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstolen fastslog i januar i år, at fagforeningstvang – de såkaldte eksklusivaftaler - var ulovlige og dømte den danske stat for brud på menneskerettighederne. Derpå besluttede Folketinget at forbyde eksklusivaftaler. Fagforeningstvang hører ikke til i det moderne danske samfund. Fagforeningerne er fortsat vigtige i Danmark, men hvervning af medlemmer må og skal foregå frivilligt. Det er en fundamental menneskeret at have frihed til ikke at være medlem af en forening, man ikke sympatiserer med. Hverken fagbevægelsen eller det danske aftalesystem falder fra hinanden uden tvunget medlemskab af bestemte fagforeninger – tværtimod undergraver det systemet at opretholde ulovlig tvang. Derfor er de seneste ugers eksempler på, at lønmodtagere bliver mobbet ud af deres arbejdspladser eller degraderet, fordi de står fast på deres personlige frihed til frit at vælge en fagforening beskæmmende. Det er rystende, at fagbevægelsen ikke holder justits i egne rækker blandt tillidsfolk, så at den slags får lov til at foregå. Der ingen tvivl om, at det der foregår, er klokkeklart ulovligt, og tillige undergravende for systemet. Det tjener ingen – og slet ikke fagbevægelsen, at opretholde tvang. Det danske aftalesystem er med god grund rost og beundret i resten af Europa, og fra politisk side har det vores fulde opbakning. Men det må og skal bygge på frivillighed.