Faglig kamp med livet som indsats

Hildur Thorstein (t.v.) er lige begyndt at arbejde som montrice efter to års ansættelse på høreapparatfabrikken Oticon. Hun deltager i 3F Thy-Mors’ internationale arbejde, og derfor mødte hun i går Fabia Gutiérrez fra Hondura. Fabias engagement i fagbevægelsen har betydet trusler på livet, hvorfor hun er nødt til at tage sin syvårige datter, Jennifer, med til Danmark. Foto: Peter Mørk
Skolevæsen 20. marts 2007 05:00

3F skaber basis for solidaritet mellem fagligt aktive på tværs af landegrænser THISTED: Fabia Gutierrez arbejdede i 16 år i tekstilbranchen, hvor hun og hundreder af andre kvinder i Honduras dagligt blev udsat for krænkelser af basale rettigheder. - Lønnen var altfor lav, vi blev råbt ad og udsat for nedværdigende tiltale, og vi måtte tilmed arbejde på til 16-20 timer om dagen, fortæller Fabia. Den dårlige behandling af arbejderne fik Fabia til at blive aktiv i fagbevægelsen, og hun kæmper nu med livet som indsats. Både Fabia og datteren på kun syv år bliver truet på livet. - Vi kan ikke give navne på dem, der truer os, men vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at de har forbindelse til antifagforeningskampagnen i vores land, fortæller 48-årige Fabia. Frygten for repressalier er så stor, at kun en-to procent af tekstilarbejderne er organiseret, og i hele den eksportorienterede industrisektor er det højst fem procent, der er medlem af en fagforening. - Jeg har udført fagligt arbejde i mange år, men i den seneste tid er der sket en klar forværring af undertrykkelsen, pointerer Fabia. Fabia Gutiérrez har allerede oplevet den grusomste form for undertrykkelse, man kan forestille sig. I 1999 blev hendes 16-årige søn dræbt, blot fordi Fabia kæmpede for at indføre overenskomster på arbejdsmarkedet. Hvordan tør hun at fortsætte sin kamp? - Hvis ikke vi fortsætter med at kæmpe, vil den rå kapitalisme, som undertrykker og udbytter folk, fortsætte. Hvis vi vil bekæmpe uretfærdighed, er vi nødt til at blive ved, græder hun. Fabia Gutiérrez og to andre fagforeningsfolk fra Mellemamerika besøgte i går høreapparatfabrikken Oticon i Thisted. - Man skulle ikke tro, vi levede på den samme jord, lyder det fra tillidsrepræsentant Susanne Kold, da hun hørte Fabias beretning. Montrice Hildur Thorstein er sikkerhedsrepræsentant og er lige blevet medlem af 3F Thy-Mors’s internationale udvalg. - Vi kan gøre en forskel ved at støtte dem, så de ved, at de ikke står alene. Og fortælle dem, hvordan arbejdsmarkedet fungerer her, siger Hildur. 3F er projektholder på en række projekter i Mellemamerika og Afrika, og gæsterne - deriblandt Fabia Gutiérrez og deres organisationer deltager i projekterne. Målet med projekterne er, at de skal medvirke til udviklingen af demokrati og arbejdsforhold i regionerne - blandt andet ved at styrke den lokale fagbevægelses muligheder for at organisere arbejderne, så den kan forhandle overenskomster, der kan modvirke fattigdom. Foruden Fabia Gutiérrez deltager Richard Sellán i besøget på Oticon - han repræsenterer bananarbejderne i verdens største bananeksporterende land, Ecuador. Og så er der sukkerarbejdernes mand, Noé Nerio, fra El Salvador. De tre mellemamerikanske fagforeningsfolk er meget interesserede i at høre om alt fra arbejdsmiljøforhold til lønforhandlinger og sociale rettigheder såsom barselsorlov og muligheder for at være sygemeldt på deltid. De to mandlige gæster undrer sig over, at de fagligt aktive på Oticon tilsyneladende alle er kvinder. Men får så den forklaring, at 98 procent af de 550 timelønnede på arbejdspladsen i Tilsted er kvinder. Fabia, der har været i Danmark før - og deltaget i SiD’s kongres (hvor der var meget få kvinder) glæder sig. - Det er rart at se, at kvinderne gør sig gældende her, siger hun. Faglig sekretær i 3F Thy-Mors Else Dam er vært for delegationen. - Det er utrolig vigtigt at vise dem, hvordan det er at være fagligt aktiv her i landet. For dem kan det jo være forbundet med livsfare at være fagligt aktiv, så de har brug for at lære, hvordan de politisk kan påvirke systemet for at forbedre deres leveforhold. Også Else Dam er dybt påvirket af at høre Fabia Gutiérrez’ personlige historie. - Det er uforståeligt, at hun kan blive ved med at kæmpe, når det er så svært. Det er godt nok modigt - og prisværdigt, mener Else Dam. Støtten fra fagforeninger i andre lande er guld værd for fagligt aktive folk som Fabia, Richard og Noé. - I den kamp, vi fører, betyder det meget at mærke den internationale solidaritet. Vi kan mærke, at man i andre lande fører en kamp for, at alle arbejdere i hele verden skal få det bedre, lyder det fra Fabia. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...