Faglighed er i top

debat

Hjørring Kommunes forslag til ny skolestruktur er udarbejdet med fokus på at spare penge i de kommende år på grund af de faldende elevtal. Det er helt sikkert en nødvendig øvelse for at få kommunens økonomi til at hænge sammen. Det er dog yderst vigtigt, at de ændringer der vedtages bliver besluttet på det rigtige grundlag. Udover at økonomien er i fokus, skal et udbytte af den nye struktur også være en bedre faglighed i overbygningerne på skolerne. I strukturforslaget er det foreslået at Løkken skoles overbygning skal flyttes til Vrå skole. Det ligger som en bagvedliggende forståelse i forslaget om ny skolestruktur, at fagligheden er bedst på store enheder. Problemet med dette argument er, at der ikke er entydige videnskabelige undersøgelser, der dokumenterer det. Professor Peter Allerup fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole svarer således på et spørgsmål om, hvorvidt fagligheden er størst på små eller store skoler: "Det er decideret forkert, når rejseholdet påstår, at det faglige niveau er højere på store skoler. Det rigtige svar er: Vi ved det ikke". Der laves utallige videnskabelige undersøgelser indenfor alle områder, og undersøgelserne peger som regel altid i forskellige retninger. Dette gælder også de undersøgelser, der er udarbejdet om fagligheden på små kontra store skoler. Det betyder reelt, at vi ikke kan bruge undersøgelserne til at konkludere noget ud fra. Det vi derimod kan bruge som rettesnor for vores beslutning, er de karakterer der er opnået på de enkelte skoler i Hjørring kommune ved afgangseksamen i 9. klasse. Her kan det ses, at de skoler der har opnået højest gennemsnit er Løkken skole, Højene-Astrup skolecenter og Lundergårdsskolen. Derudover viser karaktererne, at Løkken skoles elever har opnået kommunens højeste gennemsnit i overbygningsfaget Fysik/kemi på 8,5. Dette faktum kan vi i høj grad bruge til at konkludere, at fagligheden ikke fejler noget på Løkken skole. Da flytningen af Løkken skoles overbygning til Vrå oven i købet giver en ekstra udgift til transport af eleverne på 1,3 mio. om året, er det svært at finde nogle gode argumenter for at lukke Løkken skoles overbygning. Ved at lade Løkken skole beholde overbygningen fås således både en høj faglighed og en bedre økonomi. Det er en win-win situation. Jeg er ikke i tvivl om, hvad jeg ville vælge. Er du?