Faglighed, frihed og kvalitet

I den seneste tid har vi hørt en del politikere ikke mindst fremtrædende socialdemokrater

- gøre sig til talsmænd for centralt fastsatte minimumsstandarder for offentlig service. Det synes jeg er et udtryk for en grundlæggende mistillid til medarbejderne i den offentlige sektor. Venstre mener, der er bedre veje at gå for at opnå dette mål end mistillidens vej. Derfor indleder regeringen nu drøftelser med fagbevægelsen og de offentlige arbejdsgivere, så vi i fællesskab kan tilbyde de offentligt ansatte øget faglighed, frihed og kvalitet. LO-formand Hans Jensen peger i dagens udgave af Jyllands-Posten på, at bedre arbejdsvilkår for medarbejderne vil give øget kvalitet. Det er vi helt enige med Hans Jensen i. Samtidig efterlyser Hans Jensen bedre og mere efteruddannelse, bedre ledelse med større indflydelse og frihed, nytænkning og innovation, mål for andelen af indvandrere ansat i det offentlige og sidst, men ikke mindst en plan for, hvordan vi skal skaffe arbejdskraft til det offentlige fremover. Det er som udtalt direkte fra Venstres hjerte. 200.000 offentligt ansatte er på vej på pension inden for de næste 10 år. Så hvis vi skal kunne fremskaffe de hænder, der skal til for at levere den gode service til borgerne, så skal den offentlige sektor også være et godt sted at arbejde. Derfor skal vi præcis som private virksomheder arbejde målrettet med at gøre de offentlige arbejdspladser attraktive. Vi ved, at frihed i tilrettelæggelsen af arbejdet, respekt for folks faglighed og faglig udvikling via efteruddannelse er nogle af de ting folk ønsker sig. Det mener vi, at de skal have. Det er trods alt nogle af de aller vigtigste opgaver i samfundet, som de offentligt ansatte løfter. Hvis der er formuleret klare mål for en institution, så må det være op til den enkelte leder og de ansatte at få dem opfyldt bedst muligt. Vi skal turde overlade ansvaret til de enkelte ledere. Vi skal se på, om vores muligheder for at belønne dygtige ledere er gode nok. Og om ledernes muligheder for at belønne dygtige medarbejdere og afdelinger med f.eks. kollektive bonusser er gode nok. Hvordan man leder skal ikke bestemmes fra Christiansborg. Det er nemlig på den enkelte arbejdsplads man ved, hvor skoen trykker. Den eneste reelle måde at arbejde med den kvalitet folk oplever, er ved at spørge dem, der oplever den, og dem, der udøver den, om de er tilfredse, og så indrette sig efter det. Derfor er Venstre tilhænger af systematiske undersøgelser af, om brugere, medarbejdere og pårørende er tilfredse. Først når de tre parter er tilfredse, har vi opnået den rigtig gode kvalitet. Minimumstandarder er et system, der baserer sig på kvantitet frem for kvalitet. Med de firkantede standarder vil man uundgåeligt skabe et system, hvor man tæller, måler og vejer. Netop det tyranni skal vi væk fra. Det er et udtryk for en mistillid til medarbejderne og unødvendig ensretning. Det vil Venstre ikke være med til. Kvalitet består jo også i, at der kan tages individuelle hensyn. Glem ikke at de bedste løsninger altid er kommet fra kreative medarbejdere. Den kreativitet må vi ikke fastlåse med et stift system. Tværtimod skal vi opmuntre til kreativitet – med fokus på kvalitet. Derfor hilser vi LO’s melding mere end velkommen. Vi ser frem til forhandlingerne frem mod en trepartsaftale.