Faglighed styrkes

Det indgåede gymnasieforlig styrker fagligheden og sikrer den almene dannelse i fremtidens gymnasieuddannelse. Med udgangspunkt i arven fra Athen, Rom og Jerusalem styrker vi den overordnede faglighed og naturvidenskaben i særdeleshed. Dermed bliver fremtidens gymnasieelever bliver godt rustet til at møde de udfordringer et moderne, internationalt videnssamfund byder på. Også fremtidens gymnasieelever med fagene religion og oldtidskundskab vil få et godt kendskab til de tanker, der har formet den europæiske historie og tænkning, samtidig med at naturvidenskaben styrkes. Det Konservative Folkeparti har gennem hele forløbet stået fast på, at fagligheden i gymnasiet styrkes, men det må ikke ske på bekostning af det alment dannende element i uddannelsen. Jeg synes, det er lykkedes forligspartierne at nå frem til et godt kompromis, som i høj grad sikrer den nationale studentereksamen. Helle Sjelle folketingsmedlem (K), uddannelsespolitisk ordfører