Faglighed, tak

I mit arbejde møder jeg dagligt pædagoger, der pga. sygdom, er afhængige af bopælskommunens hjælp til at opnå eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet.

Skolevæsen 22. marts 2007 20:43

Ganske ofte møder jeg den samme kommentar. ”Jeg oplever, at sagsbehandleren i kommunen behandler mig dårligt. Jeg tror ikke han/hun kan lide mig”. De taler også om manglende tillid til sagsbehandlerens vejledning, om at føle sig ydmyget og om formynderisk og irettesættende behandling. De bliver bedt om at ”tage sig sammen” og får at vide, at ”der er andre, som har det dårligere”. De oplever, at sagsbehandleren kan være i dårligt humør. Jeg vejleder vores medlemmer om, at det er jobcentrets og sagsbehandlerens opgave – ud fra ressourcer og barrierer hos den enkelte borger – at komme med en fagligt begrundet vurdering af den nødvendige hjælp. Denne hjælp skal iht. Retssikkerhedsloven §5 vurderes iht. alle muligheder i den sociale lovgivning. I samme lov §4 står der, at borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Det er vigtigt, at de mennesker, der dagligt og ydmygt indfinder sig efter myndig indkaldelse på sagsbehandlerens kontor, mødes med dialog, der fremmer ressourcer og nedbryder barrierer. At sagsbehandleren vejleder bredt og åbent omkring de førnævnte muligheder/rettigheder. Socialrådgiverne har via uddannelse fået redskaber til netop disse opgaver – gennem erfaringer har de fået viden og indsigt i, hvorledes disse kan bruges. De kan forventes at være kvalificerede til denne opgave – de er professionelle. Den sygemeldte skulle derfor have alle muligheder for at gå fra samtalen med en fornemmelse af, at kunne være tryg i samarbejdet med sagsbehandleren – at kunne bevare den selvrespekt, der nogle gange er svær at opretholde, når man er langvarigt sygemeldt og har mistet tilknytning til arbejdsmarkedet og forsørgelsesgrundlaget. Hvordan kan det være, at der er nogle mennesker, der oplever det modsatte? Der kan være forskellige årsager til denne problematik. Man hører jævnligt om mangel på ressourcer i kommunerne. Jeg kan dog ikke lade være med at tænke på, om der er sagsbehandlere, der er lidt bange for at udfylde deres rolle – om der er nogle, der ikke føler sig kvalificerede til jobbet…? Fagligt og/eller menneskeligt. Uanset hvad, skaber problematikken barrierer, som hverken borgeren eller kommunen har brug for – barrierer skal elimineres for at ressourcer kan fremmes. Hvorfor så skabe yderligere barrierer? Vores sygemeldte medlemmer i BUPL Nordjylland – og andre sygemeldte – bør kunne stille krav om at få en anstændig og menneskelig behandling, samt en sagsbehandling, hvor personlige betragtninger og overbevisninger afløses af fagligt begrundede vurderinger. Det må være et godt udgangspunkt, i bestræbelserne på at genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...