Fagligt i topform efter mental tour de force

Jeppe Andersen, 41 år og far til tre, måtte sætte det sociale på pause, mens han blev master i teknologi på AAU

Med hen­syn til per­son­lig og fag­lig ud­vik­ling har det væ­ret an­stren­gel­ser­ne værd, fast­slår Jep­pe An­der­sen. Til gen­gæld må han er­ken­de, at der er no­get at ind­hen­te i for­hold til fa­mi­li­en og om­gangs­kred­sen.FOTO: Tor­ben Hansen

Med hen­syn til per­son­lig og fag­lig ud­vik­ling har det væ­ret an­stren­gel­ser­ne værd, fast­slår Jep­pe An­der­sen. Til gen­gæld må han er­ken­de, at der er no­get at ind­hen­te i for­hold til fa­mi­li­en og om­gangs­kred­sen.FOTO: Tor­ben Hansen

AALBORG:En kæmpe berigelse - og lidt af et mareridt. Omtrent sådan beskriver Jeppe Andersen, 41, med få ord de to år, fra han i 2004 begyndte på Aalborg Universitets masteruddannelse i teknologi, MMT. Midt i juni kunne han med et nyprintet eksamensbevis glæde sig til en sommerferie til fri disposition sammen med familien. - Jeg er glad for, at jeg ikke på forhånd vidste, hvad der ventede. Så er jeg ikke sikker på, at jeg havde tilmeldt mig. Mens det står på, føler man altid, der er noget, man bør kaste sig over, siger Jeppe Andersen. Et studieforløb med 17 seminarer fra torsdag til lørdag sideløbende med jobbet hos AF Nordjylland, der indebar ugentlige og lange arbejdsdage i København, slugte al fritid. I lange perioder var samværet med hustruen og parrets tre drenge i alderen seks til elleve år droslet længere ned, end han bryder sig om at tænke på. Tilsvarende med den sociale omgang med venner og bekendte: - Specielt vores søn på seks spurgte til, hvornår jeg var færdig med den uddannelse. Der bliver noget at indhente der, siger Jeppe Andersen og tilføjer, at det kræver 100 procent opbakning hjemmefra at gennemføre et sådant forløb. Familieråd - Tingene blev afklaret i et familieråd forinden, siger Jeppe Andersen, der også sender en venlig tanke til de to hold bedsteforældre, der trådte til, når tiden blev for knap for Jeppe Andersen og hans hustru, der som afdelingsleder i hjemmeplejen i Hjørring har sit at se til. Når alt det er sagt, føler Jeppe Andersen sig på det personlige og faglige plan samtidig så beriget, at det har været det hele værd. - For mig har det været en enorm personlig udvikling. Jeg har fået skærpet mit analyseapparat, hvorved jeg har fået lettere ved at gennemskue tingene, siger Jeppe Andersen, der samtidig har fået et dybt indblik i sin egen virksomhed, AF Nordjylland. Det har han, fordi studiet er bygget op omkring forhold på deltagernes egne virksomheder. Indledningsvist handlede det for de studerende om at analysere sig frem til, hvordan deres egen virksomhed er organiseret og fungerer i praksis. - Allerede der fik jeg indblik i meget, jeg ikke var bevidst om i forvejen, og samtidig blev der hæftet teori på det praktiske. Hvad der kan være meget værdifuldt, fordi det giver en dybere forståelse for, hvorfor tingene udvikler sig, som de gør, siger Jeppe Andersen. At han i dag kan føje MMT-titlen til sit CV beror som så meget andet her i livet på en tilfældighed, nemlig en avisnotits i 2000 om masteruddannelsen. - Artiklen vakte min interesse, fordi jeg stadig oftere følte, at jeg kom til kort i forhold til leverandører og teknikere. Jeg savnede noget rent fagligt, siger Jeppe Andersen, der på det tidspunkt var blevet involveret i udviklingen af AF’s teknologiske platform og i den forbindelse var blevet tildelt ansvaret for it-teknologien til styring af økonomi og produktion. Faglig afstøvning I den forbindelse erkendte han, at uddannelsen som erhvervsjurist fra Aalborg Universitet fra 1991 efterhånden trængte til en kraftig afstøvning, og med en alder, der nærmede sig de 40, var det karrieremæssigt det rigtige tidspunkt. Avisnotitsen satte gang i tankerne, og arbejdsgiveren viste sig - faktisk overraskende hurtigt - indstillet på at bevilge den rundt regnet kvarte million kroner og de mange arbejdstimer, der skulle til. Set fra AF’s side var der da også tale om en investering direkte i egen drift. Efter de to første semestre med analyser af egen organisation skulle deltagerne kaste sig over de problemstillinger, som virksomhederne rummede. For AF og dermed for Jeppe Andersen var det mest akutte i den sammenhæng den forestående opsplitning af arbejdsformidlingen fra ren statslig funktion til kommunale jobcentre, dog fortsat med statslig forankring. - I tredje semester skulle vi beskrive virksomhedens problemstillinger og komme med forslag til løsninger. Endelig skulle vi i forbindelse med masteropgaven på 4. semester demonstrere, at vi var i gang med at gennemføre løsningsmodellen, fortæller Jeppe Andersen, der betegner det som en stor styrke ved uddannelsen, at de tillærte teorier benyttes i dagligdagen på arbejdspladsen med det samme. AF under forvandling Og med opsplitningen af AF og de nye og tætte relationer til kommunerne var der udfordringer nok at tage fat på. - En af de opgaver, der skal være løst, inden den nye struktur træder i kraft, er, hvilken teknologisk platform der skal til, for at tingene fungerer, siger Jeppe Andersen og tilføjer, at han har været så heldig at blive involveret i den arbejdsgruppe under Arbejdsmarkedsstyrelsen, der arbejder med udviklingen af den teknologiske platform, der er grundlag for, at edb-systemerne fungerer. Job og studie i ét At uddannelse og arbejde er flettet sammen hjælper til, at det trods alt er muligt at gennemføre, påpeger Jeppe Andersen, der i forlængelse af sin foreløbige indsats er blevet medlem af arbejdsgruppen, der skal sørge for at få tingene til at fungere i rette tid. - Så udfordringerne er ikke slut endnu. Men jeg behøver ikke at bruge weekenderne, konstaterer han. Som offentlig ansat, og med økonomistyring som speciale, var Jeppe Andersen atypisk på sit hold, der mest bestod af personer med en ingeniørmæssig baggrund og med ansættelse i det private erhvervsliv, men set fra Jeppe Andersens synsvinkel har offentligt ansatte mindst lige så god grund til at skærpe den uddannelsesmæssige teori som ansatte i for eksempel Grundfos. Selv om der er forskelle. - En virksomhed som Grundfos bliver målt på bundlinjen. Hos AF skifter målsætningen over året alt efter den politiske dagsorden eller udviklingen i beskæftigelsen, som ændrer vores dagsorden. For få år siden handlede det meget om at finde job til de mange ledige. Nu ser vi flaskehalse og behov for opkvalificering af den arbejdskraft, der er til rådighed. Alt sammen kræver det løbende justeringer af det tekniske setup, siger Jeppe Andersen, der vurderer, at han i kraft af sin MMT-uddannelse har fået større indflydelse på beslutningerne. - Det er helt sikkert et godt papir at have, også karrieremæssigt, siger han.