Uddannelse

Fagligt møde på Hjørring Sygehus

Serviceassistenter vil have en ordentlig forklaring

NORDJYLLAND:19 serviceassistenter på Hjørring Sygehus blev i går så vrede, at de efter et orienteringsmøde ikke gik tilbage til deres arbejde. De indledte i stedet for et fagligt møde. Anledningen var, at de i gårsdagens udgave af NORDJYSKE Stiftstidende kunne læse, at deres uddannelse ikke længere er fuldt ud brugbar i det kommende sygehusvæsen. I 2003 og 2004 blev 38 assistenter uddannet fra Hjørring Sygehus i et forsøgsprojekt. De blev uddannet til at udføre rengøringsopgaver, tilberedning og servering af mad, portøropgaver og nogle få plejeopgaver. I 2005 blev uddannelsen evalueret, og siden da har serviceassistenterne ventet på en politisk beslutning om forsøget skulle gøres permanent. Kun et par serviceasssistenter har brugt kompentencerne fuldt ud fra uddannelsen. Resten har arbejdet som hussassistenter, fordi der ikke kom nogen endelig afklaring. - Det er simpelthen for dårligt, at vi ikke får en direkte politisk vurdering, som vi hele tiden er blevet lovet. Så kan vi jo komme med vores bud på, hvad vi synes er vigtigt. Den chance har de ikke givet os, siger talskvinde for assistenterne, Anette Povlsen. - Hvis politikerne beslutter, at der ikke er brug for serviceassistenter fremover, må vi jo tage det til efterretning. Men at man ikke vurdere et forsøg som dette og giver et svar, det er for dårligt, mener hun. Assisterne gik tilbage på arbejde i går eftermiddag med den besked til ledelsen på Hjørring Sygehus, at de forventer at få en politisk redegørelse. Men assistenterne er havnet midt i en kommunalreform. - Der var i amtet en politisk følgegruppe. Da det blev kendt, at amterne skulle nedlægges, ville amtspolitikerne overlade til den nye region at tage stilling. Da regionen så tog fat 1. januar i år, oprettede man ikke en ny politisk følgegruppe, siger direktør i regionen, Lars Mathiesen. Derfor er den politiske vurdering aldrig kommet. Han forklarer, at fagforbundende FOA og 3F har været med i mange drøftelser i hele forløbet. - Jeg kan godt forstå, at assistenterne er frustrede over, at de måske ikke kan bruge alle deres kompetencer fra uddannelsen, siger han. Han tilføjer, at assistenterne i går skulle være blevet orienteret på et møde. Men det var i følge Anette Povlsen ikke fyldestgørende nok. - Vi mangler at få en politisk vurdering. Den bliver i følge det nye budget 2008, at der ikke skal satses på serviceassistenter frem over. Tværtimod vil regionspolitikerne sætte faggrænserne anderledes, så de 38 assistenter får formentlig ikke brug for deres uddannelse.