EMNER

Fagpressen mister portostøtten

KØBENHAVN:Regeringen har besluttet at fjerne portostøtten til uge- og månedsblade, så den fremover kun gives til dagbladene. Ifølge transport- og energiminister Flemming Hansen (K) skyldes beslutningen klager til EU over, at tilskuddet medfører forskelsbehandling mellem de uge- og månedsblade, der er omfattet, og de uge- og månedsblade, der ikke er omfattet, selv om det har kunnet gøres gældende, at disse blade er i en indbyrdes konkurrence. - Omlægningen vil sikre, at der ikke fremover kan rejses kritik af ordningen, idet der skabes en mere enkel og gennemsigtig ordning for tilskud til befordring af blade, skriver Flemming Hansen i en pressemeddelelse. Forslaget vil blandt andet ramme Weekendavisen, Computerworld og andre ugentlige trykte nyhedsmedier. I stedet skal kun nyhedsmedier, der udkommer på tryk fem gange om ugen, kunne få støtte. - Tilskuddet til befordring af dagblade opretholdes, fordi regeringen anerkender dagbladenes særlige betydning for den demokratiske debat. Tiden frem til omlægningens iværksættelse skal bruges til at overveje, hvordan vi sikrer, at den ikke-diskriminerende ordning undgår at genere de blade, som også har en vigtig funktion i den demokratiske debat, men som ikke udkommer hver dag, skriver transport- og energiministeren. Flemming Hansen understreger, at den besparelse, som staten opnår ved en begrænsning af bladtilskuddet, vil blive anvendt på foranstaltninger til gavn for den skrevne presse. Regeringen vil i den forbindelse særligt undersøge mulighederne for på anden måde at støtte uge- og månedsblade, som efter deres indhold er dagbladslignende. Omlægningen får virkning fra den 1. august. Konkurrenceforvridning Direktøren i Dansk Fagpresse, Christian Kierkegaard, mener imidlertid, at forslaget "cementerer konkurrenceforvridningen" på medieområdet. - Regeringens forslag fører ikke til lige konkurrence mellem medierne, som er udgangspunktet for EU. En sådan lighed kan kun opnås, hvis der udarbejdes objektive kriterier for bladstøtte, som ikke alene fokuserer på udgivelsesfrekvensen, siger Dansk Fagpresses direktør. Dansk Fagpresse finder også, at de foreslåede ændringer af bladtilskuddet vil virke konserverende på det nuværende mediebillede. - De trykte mediers styrke i fremtidens mediebillede vil især være at gå bagom nyhederne og beskrive konsekvenserne heraf - mens formidlingen af her- og nu-nyhederne vil være de elektroniske mediers styrke. Derfor vil dag- og fagblade i stadigt stigende omfang få samme rolle, hvorfor forskelsbehandlingen bliver stadig mere meningsløs, siger Dansk Fagpresse. VK-regeringen fjernede i 2004 den hidtidige portostøtte på 188 millioner kroner til landets 4800 fag- og foreningsblade. /ritzau/