Lokalpolitik

Fagre nye it-verden

Byrådet dropper papiret og bliver elektronisk - næsten da

Det nye byråd skal vænne sig til en ny virkelighed uden bjerge af papir med dagsordener og bilag.

Det nye byråd skal vænne sig til en ny virkelighed uden bjerge af papir med dagsordener og bilag.

internettet er kommet for at blive, og med nye bærbare pc'er, smartphones og andet digitalt isenkram har byrådsmedlemmerne udstyret til at droppe papirbjergene og overgå til elektronisk formidling. Nu mangler blot den mentale omstilling til fagre nye tider ... Jette Toft (SF) gør et ihærdigt forsøg på at få alle med på den elektroniske bølge, og hendes forslag om at droppe papiret blev - med en slatten tilføjelse - vedtaget. Tilføjelsen er en kattelem for de medlemmer af byrådet, som stadigvæk ønsker dagsordener og bilag bragt ud i gammeldags papirversion. Vattet eller slatten ... - Vattet, kaldte Jette Toft borgmester Lars Møllers tilføjelse. Det blev senere omformuleret til "slatten" og gav anledning til en del drilleri, men tilbage til substansen. Overgangen til elektronisk formidling handler om økonomi og miljø. I dag bliver papirbunkerne kørt ud til det enkelte medlem. Det koster arbejdstid, brændstof og CO2-udledning. Når teknikken driller At den nye fagre verden ikke altid er lykken, var der dog flere, som har oplevet. Erik Kyed Trolles pc havde en dag pludselig slettet alle date, og Bent Bøgsteds netforbindelse kan slet ikke modtage de store mængder af elektronisk information. Anders Gram Mikkelsen (S) advokerede for muligheden for papir - for demokratiets skyld. - Man behøver ikke være nørd for at sidde i byrådet. Det er alene antallet af krydser på valgdatoen, der afgør det, sagde Gram Mikkelsen, der ikke ville kaldes "maskinstormer". Byrådet vedtog også, at stedfortrædere skal indkaldes ved lovligt forfald, uanset varighed.