Lokalpolitik

Fagudvalg trækker snart i arbejdstøjet

Flere af Ny Hjørrings fagudvalg regner med at holde første møder i løbet af 14 dage

NYHJØRRING:Udvalgsformændene åndede lettet op, da aftalen om underudvalgene i sammenlægningsudvalget endelig faldt på plads i denne uge, Nu ved udvalgsformændene nemlig, hvem der sidder i deres udvalg og arbejdet kan begynde. Udvalgene trækker snarest muligt i arbejdstøjet. mange udvalgsmænd, som NORDJYSKE ha[venter, at kunne indkalde til møde med en regulær dagsorden allerede i løbet af de kommende 14 dage. Det haster nemlig med at komme i arbejdstøjet. mange vigtige sager skal behandles i udvalg som forberedelse til budgetlægningen for 2007. Budgetlægningen for 2007 bliver ikke helt nem, da ell fire kommuners økonomi på alle områder skal køres sammen. Sammenlægningsudvalget - storkommunens kommende byråd fra 1. januar 2007 - vedtager udvalgsstrukturen på et ekstraordinært møde i morgen. - Straks efter mødet vil jeg bede udvalgsmedlemmer fastsætte første mødedato sammen med mig, siger SF Karl Bornhøft, der er formand for Sundheds-, ældre- og handicapudvalget. - Vi skal hurtigt have en fornemmelse af hvad medlemmerne synes er vigtigt og jeg vil bede forvaltningen undersøge, hvad vi er nødt til at træffe beslutninger om først, siger Karl Bornhøft. Formanden for Fritids- og kulturudvalget, Michael Karlborg, vil også hurtigt ud ad røret. - Jeg har allerrede en dato, som jeg vil foreslå medlemmerne. Mødet skal helst finde sted inden udgangen af februar. Jeg ser gerne, at vi tage stilling til den kulturkonference, som vi lovede i valgkampen, men Park Vendia og en kontakt til NY Frederikshavn Kommune om Vendsyssel Teater står også højt på min ønskeseddel, siger Michael Karlborg, som også hurtigt vil have et møde med de fire nuværende Fritids- og kulturudvalg. Udvalget for Teknik og Veje har Ole Ørnbøl (S) som formand. - Vi skal først have undersøgt præcist, hvor snitfladerne går mellem vores udvalg og udvalgene for plan og miljø samt landdistriktsudvalget. jeg regner med at embedsmændene kommer med et oplæg, som vi kan diskutere, siger Ole Ørnbøl, der forventer, at man hurtigt skal i gang med at diskutere harmonisering af servicenen mellem kommunerne. - Det bliver en hjørnesten i budgetlægningen for 2007. Knud Rødbro (T) er formand for udvalget for landdistrikter, erhverv og turisme. Han ved endnu ikke, hvornår udvalget kan holde første møde, men en af de forberedende opgaver er etableringen af et landsbyråd i den nuværende Hjørring Kommune. Det er vigtigt at hele Ny Hjørring Kommune har landsbyråd, da det er forudsætningen for at kunne søge EU midler 1. januar 2007 via Leader+metoden, som alle nuværende kommuner på nær Hjørring har nydt godt af. - Vi skal også som noget af det første kigge på oplæg til turisme- og erhvervsstruktur, siger Knud Rødbro.