Lokalpolitik

Fagudvalgene skal følge budgetterne nøje

SÆBY:Sæby Byråds fagudvalg opfordres nu af økonomiudvalget til at følge deres budgetter meget nøje.Det skal ske for at sikre, at det samlede tillægsbevillingsbeløb bliver mindst muligt. Opfordringen kommer, efter at udvalget har behandlet en økonomi-rapport udarbejdet pr. 30 april. Den viser, at driftsbudgetterne samlet viser ekstraudgifter på netto 5,1 mio. kr. Fagudvalgenes budgetter viser på driftssiden overskridelser på 18,4 mio. kr. Samtidig er der indtægter på 13,3 mio. kr. mere end forventet. Fagudvalgene havde ønsket nettooverskridelsen som tillægsbevilling - økonomiudvalget 1,6 mio. kr, socialudvalget 1,2 mio. kr., børne- og kulturudvalget 2,2 mio. kr. og teknisk udvalg 70.000 kr. Økonomiudvalget ville dog på sit seneste møde ikke gå med til at indstile til byrådet, at der gives tillægsbevillinger af den størrelse. I stedet har udvalget indstillet til fagudvalgene at følge udviklingen meget tæt i de kommende måneder.Det skal ske med henblik på at minimere de tillægsbevillinger, der er søgt om, mest muligt. Den næste økonomi-rapport vil blive udarbejdet pr. 30. september. - Vi håber, at udvalgenes vil vise stor agtpågivenhed i den kommende tid, så overskridelserne kan begrænses.Men vi må erkende, at der for en del af udgifterne ikke er meget at stille op for udvalgene, siger borgmester Folmer Hansen (V). Han oplyser, at overskridelserne for socialudvalgets vedkommende i udstrakt grad hænger sammen med overførselsindkomstområdet. Et af de områder, der viser en betydelig stigning, er udgifter til lægeerklæringer bl.a. inden for beskæftigelsesområdet. For børne- og kulturudvalget gælder det, at der har været tale om en betydelig stigning i forsikringsudgifter og større tilskud end ventet til elever, der går på ungdomsskole.