Fair flyafgift

Det er vældigt, som Lene Espersen og Karsten Lauritzen (28.6.) tager på vej over, at S og SF vil indføre en flypassagerafgift på 75 kr. - primært med udgangspunkt i Aalborg Lufthavns vilkår.

En sådan afgift er for det første noget mere fair end alle de ret obligatoriske afgifter, som VK-regeringen har påført os for at finansiere det såkaldte skattestop: Multimedieskat til fleksible lønmodtagere, afgift til erhvervsdrivende på affald, uanset om de producerer affald eller ej, markant stigende gebyrer til landmand for miljøgodkendelser, der hverken er kvalitet i, eller bliver rettidigt leveret osv. For det næste er en flypassagerafgift fortsat borgerens frie valg, der er et princip, som V altid gerne vil holde i hævd - så hvis vi her fra landsdelen fortsat har lyst til at rejse til København, hvor faktisk kun parkeringskontrollen fungerer perfekt og rettidigt, kan vi nok også overkomme en mindre afgift på en sådan udflugt. For det tredje er det vel også i tråd med VK's politik, at skatter og afgifter skal flyttes til forbrug og miljøbelastninger, ligesom VK jo også langt om længe har erkendt, at det er nødvendigt at få rettet op på følgerne af den løsslupne økonomiske politik, der tidligere blev ført under Fogh og Bendtsen. For det fjerde, når de to VK-politikere, bekymrer sig om tab om arbejdspladser i lufthavnene, er det vel heller ikke forkert at antyde, at vor borgerlig regering bestemt ikke har holdt sig tilbage med at føre en politik, der har medført tab af arbejdspladser i landbrug og industri, især her i vor landsdel, der jo er lidt fjernt fra København. Sluttelig iagttager vi også, hvordan både V og K fortsat er helt vilde med at lave diverse studehandler om politik med DF - og sammenligningen her er bestemt ikke skrevet, for at sætte studehandler på sommerens markeder i et dårligt lys. Så VK bør da se yderst positivt på en flypassagerafgift, da en sådan bør kunne give Regeringen et par billige ekstra point hos DF. For alt andet lige vil en flypassagerafgift jo også bidrage til, at der kommer lidt færre udlændinge til Danmark og Nordjylland!