Fair stramninger af prøve

8.1. skrev Poul Petersen et indlæg om stramningerne af indfødsretsprøven under overskriften "Dumpede du også?".

Indlægget fik provokeret mig så meget, at jeg rent faktisk gik ind på DR's hjemmeside og tog prøven fra den 10. december. Jeg bestod med 40 rigtige svar ud af 40 spørgsmål, og jeg vil vove den påstand, at det er helt fair stramninger af prøven, som regeringen har gennemført i 2008. Lad mig først fastslå, hvilke ændringer der har været tale om. Ændringerne betyder, at indfødsretsprøvens spørgsmål ikke længere offentliggøres, og det betyder, at den spørgsmålsbank, med 200 spørgsmål til indfødsretsprøven, der har været offentliggjort, ikke længere er gældende. Men derudover er selve indholdet af prøven fortsat det sammen. Prøven består af i alt 40 spørgsmål, hvor af 35 spørgsmål udarbejdes inden for rammerne af lærematerialet: "Danmark før og nu – læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøven", april 2007. Derudover omfatter indfødsretsprøven fem aktuelle spørgsmål. Lærematerialet til forberedelse til indfødsretsprøven kan gratis læses på nyidanmark.dk, og det er muligt at lytte til teksten ved at downloade den som mp3 fil. Lærematerialet til indfødsretsprøven kan desuden købes i en trykt version. For at bestå indfødsretsprøven skal 32 (tidligere 28), ud af de 40 spørgsmål, være besvaret korrekt, og prøven skal tages på 45 minutter (før 60 min). Poul Petersen med flere har kritiseret, at spørgsmålsbanken nu ikke er tilgængelig, men jeg tror næppe, at de er klar over, at spørgsmålene fortsat tager udgangspunkt i pensum for prøven, nemlig en bog på 172 sider. Sådan har det været hele tiden. Tidligere kunne man "lære uden ad" via spørgsmålene på nettet, nu tvinges man til at læse og forstå en bog om Danmark på 172 sider. Det synes jeg personligt ikke er uoverkommeligt for en som ønsker dansk statsborgerskab, faktisk synes jeg det er helt fair, at vi stiller krav til kommende danske statsborgere. Poul Petersen kritiserer endvidere i sit indlæg, at spørgsmålene er urimelige og nævner et eksempel om, hvad danskerne var i perioden år 750 til 1050? Jeg vil ikke afvise, at der kan være enkelte spørgsmål, som ikke er fornuftige eller har den tiltænkte effekt, men når jeg læser spørgsmålene igennem fra prøven 10. december, finder jeg de fleste yderst relevante for kommende statsborgere. F.eks. er et af spørgsmålene "Hvordan er statens magt i Danmark fordelt?", hvor der medfølger tre svarmuligheder. Et andet lyder "Hvilken af følgende rettigheder er beskyttet i grundloven?", hvor følgende svarmuligheder angives: a) Strejkeretten, b) Den private ejendomsret eller c) Retten til lægehjælp. To spørgsmål, som det er helt fair at forvente kommende danske statsborger skal kende svaret på. Det er muligt, at der findes danskere som ikke kan svare på de to overstående spørgsmål, og dem vil jeg bede om enten at læse grundloven eller overveje deres fortsatte statsborgerskab. Når man først har fået statsborgerskab i Danmark, kan det ikke fratages, hvilket jeg støtter 100 pct., men derfor er det også helt fair, at vi stiller krav til kommende statsborgere om kendskab til dansk kultur, historie og demokrati!