Hjørring

Fakta ændrer - noget

Debat

Fakta ændrer intet, skriver Nordjyske den 15. juli i en stor overskrift. Nye undersøgelser viser, at store klassestørrelser ikke giver bedre faglighed, hvad man så ellers skal forstå ved begrebet. Men det ændrer altså ikke politikernes holdning. Jo, det gør fakta nok alligevel. For nu skifter faglighedsargumentet side, og tilhængerne af de foreslåede besparelser har kun den økonomiske begrundelse, nemlig kravet fra Christiansborg om kommunal nulvækst - og så fremrykker man et tænkt billede af situationen omkring 2020. Men nu må lærere og ledere på banen. Det er trods alt også deres arbejdsplads, det gælder, og så må byrådet erkende, at man må fastholde den centerstruktur, der blev gennemført for et par år siden. Ellers taber vi helt tilliden til det kommunale selvstyre og ikke mindst den kommunale planlægning.