Børnepasning

FAKTA ANSVAR

Børne- og kulturforvaltningen: Børn og unge, skolekonsulenter, ungdomsskole, skoler, svømmebad, dagpleje, daginstitutioner, bibliotek, sundhedspleje, pædagogisk, psykologisk rådgivning. Lisbeth Larsen leder forvaltningen, administrationen tager sig også af fritid, kultur og pladshenvisning til daginstitutioner og dagpleje. Socialforvaltningens ansvar: Ældrecenter, hjemmepleje, bofællesskaber, aktiviteter for ældre, storkøkken, erhvervsgruppen, kontanthjælp, aktivering, "projekter"og flygtninge. Keld Nielsen leder forvaltningen, der også har ansvaret for Nibes del af den fælles Nibe/Støvring tandklinik.