Fakta fra rapporten:

Børnepasning 4. september 2002 08:00

STØVRING: Blandt de mange hundrede fakta i Børnepasningsrapportens er følgende: - I 2001 lå Støvrings nettoudgifter til børnepasning godt 10 procent over gennemsnittet i Nordyllands Amt med 23.108 kroner per barn. Det var samtidig mellem godt 3.500 og 6.500 kroner mere end i nabokommunerne Aars, Arden, Skørping og Nibe. Det skyldes blandt andet at man kun i Støvring udelukkende ansætter pædagoger og ikke pædagogmedhjælpere. Aalborg brugtet i øvrig godt 5.000 kroner mere. - I 2001 var der til børnepasningen i Støvring normeret mellem 1,2 og 0,4 voksen mere end de samme nabokommuner. Det var dog 3,1 voksen mindre end i Aalborg og 0,4 voksen under amtets gennemsnit. 0-2 ÅRIGE - Det er pasningen ved Karensmindeskolen i Støvring By, der er mest præget af udsving. Det er her, tilflytningen er størst, og det forventes, at der er behov for 22 procent flere pladser, end der er i dag. Om det skal dækkes ved udvidelse af SFO eller børnehave, skoledistrikt eller nybyggeri diskuteres på dagens møde. - Inden for fem år ventes et fald i behovet for pasning i Suldrup, Øster Hornum og Kirketerp. - Dagplejen er den eneste form for pasning, der ventes at blive mindre af til og med 2006. Fra 322 dagplejere i foråret ventes der at være 270 om fire år. - Det ventes, at flere ønsker fleksibel pasning i dagplejen. Det vil sige: Kun pasning nogle dage om ugen eller i færre timer om dagen. 3-5 ÅRIGE - Behovet for pasning af 3-5 årige stiger lidt, men ventes at være faldet med 22 pladser i 2006. Størst er faldet i de mindste skoledistrikter. - I Øster Hornum og Kirketerp ventes behovet for pladser i børnehaverne at falde med hele 20 procent. Der kan tilpasninger komme på tale, skrives det i rapporten. 6-9 ÅRIGE - Behovet for SFO og fritidshjem ventes til sammen at stige med 33 pladser frem til 2006. Karensmindeskolen alene får brug for 49 pladser mere, mens man i Suldrup står til at have 25 pladser i overskud. 10-13 ÅRIGE - Frem til 2005 stiger antallet af børn i aldersgruppen med 11 procent. En stigning, der fortsætter i byen men tager af på landet. - Støvring By ventes at få brug for en del ekstra pladser i fritidsklubberne, da tallet vokser fra 425 i år til 463 i 2006. Rapporten mener ikke, at klubben i Støvring kan udvides tilstrækkeligt. - I Øster Hornum og Kirketerp ventes antallet af 10-13 årige at falde med 19 til 195. 14-16 ÅRIGE - Ungdomsklubberne ventes af få en sot stigning overalt, selv om tallet er følsomt overfor modestrømninger blandt unge. Fra 521 i alt i år til 633 i 2006.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...