FAKTA: Her er de 18 anbefalinger til bedre integration

Socialminister Karen Hækkerup har modtaget en række anbefalinger, der skal fremme integrationen i Danmark.

FAKTA: Her er de 18 anbefalinger til bedre integration

En task force-gruppe med Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (S), i spidsen har gransket integrationsområdet og givet en række anbefalinger til socialminister Karen Hækkerup (S).

De 18 anbefalinger fra arbejdsgruppen er delt op i fem kategorier.

* Modtagelse af nyankomne:

- At kommunerne opererer med én sammenhængende plan for integrationen, og at regeringen sikrer, at integrationskontrakten og integrationsplanen samles til én plan. Kommunerne skal også i højere grad kunne anvende den viden, der allerede er opbygget i asylfasen.

- At regeringen gør introduktionsperioden mere målrettet og fleksibel, og at perioden som udgangspunkt højst varer ét år mod i dag op til tre år.

- At regeringen gør det lettere at kombinere danskuddannelse med

beskæftigelse på fuld tid. Undervisningen skal også i højere grad flyttes ud fra sprogcentrene til det omkringliggende samfund.

* Beskæftigelse:

- At de lokale beskæftigelsesråd og de enkelte jobcentre inddeler den samlede gruppe af flygtninge/ indvandrere i en række mere præcise delmålgrupper med hver deres mål for beskæftigelsesgrad og forskellige typer af initiativer.

- At regeringen fastsætter en stram tidsfrist for, hvornår afklaringen af

nyankomne borgeres medbragte kvalifikationer skal være på plads. De

bør desuden vejledes mere systematisk om deres mulighed for gratis at få vurderet uddannelser og kompetencer.

- At kommunerne så vidt muligt tilbyder nyankomne flygtninge et ordinært

job, et job med løntilskud eller en virksomhedspraktik i løbet af de første seks måneder. Målet kan understøttes af kommunale partnerskaber med private og offentlige virksomheder.

* Udsatte familier:

- At kommunerne styrker forældre med anden etnisk baggrund i deres forældrerolle, herunder gør det tydeligt, hvilket ansvar de har som forældre.

- At kommunerne sikrer samarbejde på tværs af forvaltninger om én samlet plan i særligt komplekse familiesager.

- At kommunerne styrker den målrettede indsats for at forebygge kriminalitet blandt især unge mænd med anden etnisk baggrund end dansk. Kommuner kan også hjælpe flere væk fra de kriminelle miljøer via særlige exitforløb.

* Boligsociale indsatser:

- At kommunerne tænker de lokale boligsociale projekter bedre sammen med deres egen indsats i boligområderne - med respekt for parternes forskellige opgaver og roller.

- At kommunerne bruger helhedsplaner aktivt i en overordnet strategi for integrationsindsatsen, og at kommunerne og boligorganisationernes formaliserede samarbejde gøres effektivt og ambitiøst.

- At kommunerne systematisk samler data om udfordringerne i udsatte boligområder - dels for at kunne prioritere indsatsen, dels for at dokumentere dens effekter. Den indsamlede viden bør endvidere bruges som grundlag for forebyggende indsatser.

- At regering og kommuner taler åbent om udfordringerne i konkrete boligområder, men undgår negative generaliseringer og betegnelser som "ghettoer", der sætter mange almene boligområder i et uberettiget dårligt lys og kan stå i vejen for deres positive udvikling.

* Medborgerskab:

- At kommunerne tænker forskellige typer af frivillige foreninger systematisk ind i modtagelse af nyankomne borgere - for eksempel ved at indgå samarbejdsaftaler med foreningerne.

- At alle kommuner sætter medborgerskab på dagsordenen og tager politisk stilling til mål og midler i indsatsen for at inkludere alle borgere i samfundslivet.

- At kommunerne styrker indsatsen for at øge samfundsforståelse og deltagelse hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk - herunder denne gruppes deltagelse i valg og i foreningslivet.

- At kommunerne iværksætter opsøgende indsatser rettet mod at inddrage de selvforsørgede kvinder i lokale aktiviteter - ikke mindst af hensyn til børnenes integration.

/ritzau/

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.