Fakta Kort og Godt

Skolepsykolog Carl Olav Jensen står bag det såkaldte sociale træningsspil "Kort og Godt". På Nibe Skole bliver det brugt på årgangene 3.-6 og 7.-10. Der er altid en lærer tilstede under spillet. Skolebestyrelsen bakker spillet op. Enkelte forældre mener, at "Kort og Godt" går for tæt på. Som led i skolens indsats for bedre trivsel og indlæring har klasser også beskæftiget sig med skilsmisser, der hvert år rammer en del elever, og med forældres død. En præst fra hospice i Aalborg har fortalt om følelser, når en mor eller far går bort.