Skattepolitik

Fakta om befordringsfradraget

  • type="square"> Det forhøjede befordringsfradrag er skruet sådan sammen, at der ikke er fradrag for de første 24 km kørsel (daglig befordring til og fra arbejde), fra 24-100 km gives 1,60 kr. pr. km, og for over 100 km gives 0,80 kr. pr. km. (2003-satser).
  • type="square"> Befordringsfradraget for pendlere i udkantsområderne er forbedret ved, at der gives samme fradragssats for kørsel over 100 km som for kørsel mellem 24 og 100 km. Det vil sige 1,60 kr. pr. km.
  • type="square"> En person, som eksempelvis er bosat i Skagen Kommune og arbejder i Aalborg Kommune kører dagligt omkring 200 km. Årligt befordringsfradrag ville med de gamle satser (210 arbejdsdage) give 42.300 kroner. Med nye satser: 59.100 kroner. Skattebesparelse er på 5.600 kroner.
  • type="square"> Det forhøjede befordringsfradrag gælder for personer, der er bosat i de 15 prioriterede udkantsområder (40 kommuner), som er udpeget i redegørelsen om regeringens regionale vækststrategi, samt for personer i kommuner med under 80 pct. af det landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag (10 kommuner). I alt drejer det sig om 50 kommuner.
  • type="square"> Kommunerne er Arden, Bornholms Regionskommune, Bredebro, Egebjerg, Fjends, Frederikshavn, Grenå, Gudme, Hirtshals, Hjørring, Holeby, Holsted, Højer, Højreby, Lundtoft, Læsø, Løgumkloster, Løkken-Vrå, Maribo, Marstal, Morsø, Nakskov, Nr. Alslev, Nr. Djurs, Nykøbing-Falster, Nysted, Nørager, Ravnsborg, Rougsø, Rudbjerg, Rudkøbing, Rødby, Sakskøbing, Sallingsund, Samsø, Sejlflod, Sindal, Skagen, Skærbæk, Spøttrup, Stubbekøbing, Svendborg, Sydfalster, Sydlangeland, Sæby, Tinglev, Tranekær, Tønder, Ærøskøbing og Aalestrup.
  • type="square"> Områderne/kommunerne er udpeget fra 2004 til og med 2006.
  • type="square"> Efter 2006 vil ordningen blive revideret.
  • type="square"> For at give den enkelte borger en rimelig tidshorisont at planlægge ud fra, vil ændringen af befordringsfradraget blive gennemført således, at den enkelte borger får sikkerhed for det forhøjede befordringsfradrag i minimum 5 år, hvis vedkommende bliver boende i udkantskommunen.
  • type="square"> Forslaget skønnes at medføre et provenutab på 20-30 millioner kroner årligt.
  • type="square"> Omkring 6000 personer var omfattet af ordningen fra start af. Kilde: www.skat.dk