Lokalpolitik

Fakta om den nordjyske region

@$:Region Nordjylland bliver med knapt 600.000 indbyggere den mindste af de ialt fem nye regioner i Danmark efter strukturreformen. Regionen kommer til at bestå af 11 kommuner. Heraf to ø-kommuner - Morsø og Læsø. Sidstnævnte bliver med sine 2177 indbyggere landets mindste kommune. Udover de nuværende 27 kommuner i Nordjyllands Amt kommer regionen til at bestå af Thy og Mors samt størstedelen af Mariager og Aalestrup kommuner. Regionsrådet kommer til at bestå af 41 medlemmer mod 31 medlemmer i det nuværende amtsråd. Øverste mand/kvinde ændrer titel fra amtsborgmester til regionsrådsformand. Der er valg til regionsrådene hvert fjerde år. Første gang 15. november sammen med valget i de nye kommuner. Det nye regionsråd fungerer i 2006 som et forberedelsesudvalg, der har mandat til at forberede etableringen af de nye regioner. Den formelle overgang fra amt til region sker 1. januar 2007. Den store opgave i den nye region bliver driften af sygehusene og sygesikringen. Men den skal også tage sig af tværgående regional udvikling, begrænsede opgaver på det sociale område samt den kollektive trafik. En del af amternes nuværende opgaver går til kommunerne og en del til staten. I dag udskriver amterne selv skat, men den mulighed får regionerne ikke. Her kommer pengene ind dels fra staten, dels fra kommunerne.