fakta om familien

[ Det centrale i familiebegrebet er, at der er tale om en social gruppe med livslange relationer og med intense og tætte gensidige følelser, blandt andet kærlighed, omsorg, afhængighed, tilknytning og indlevelse(identifikation) mellem børn og forældre og forældrene indbyrdes, men også følelser som vrede, had, sorg og tab. De intense familiefølelser har karakter af ubetingethed og hviler på en grundlæggende ofte moralsk anskuet forpligtelse og loyalitet. Kilde: Den Store Danske Encyklopædi