Energiselskaber

fakta om fusion

{ Der er i 88 fjernvarmeforbrugere under Vindblæs Kraftvarmeværk. { Fra 1. juli i år får fjernvarmeforbrugerne i Vindblæs leveret varme til samme pris som forbrugerne i Løgstør. { De har en gæld på godt fem mio. kr. som skal væk samtidig med at de skal betale en andel for at få del i Løgstør Fjernvarmeværks egenkapital. Derfor skal de af med godt 65.000 kr. inklusiv moms for at blive medlemmer i Løgstør. { Til gengæld falder varmeprisen til i omegnen af 11.000 kr. for et gennemsnitshus på 130 kvadratmeter. I dag ligger prisen et godt stykke over 20.000 kr. for et tilsvarende hus i Vindblæs. { Den samlede investering i forbindelse med fusionsplanen er 35 mio. kr. Der skal blandt andet graves en transmissionsledning ned mellem de to byer. { Der er indgået aftale med landmand Jesper Krogh i Vindblæs om etablering af et biogasanlæg. Gassen herfra sendes til varmeværket i Vindblæs, hvor der etableres en ny gasmotor. Der vil kunne produceres langt mere varme end forbrugerne i Vindblæs kan aftage, så resten sendes til Løgstør. I Løgstør vil været også forsat også fyre med halm og træpiller. { Fusionen skal godkendes af Energitilsynet, Erhvervs- & Selskabsstyrelsen samt Vesthimmerlands Kommune. Kommunen vil også blive bedt om at indføres tilslutningspligt til fjernvarmen i Vindblæs indenfor forsyningsområdet. Det bevirker, at ca. 30 husstande i Vindblæs - der ikke allerede er på fjernvarmenettet - indenfor ni år skal kobles på fjernvarmenettet. { Nye forbrugere kan også koble sig på. Det vil i gennemsnit koste omkring 17.000 kroner for nye kunder. { Bestyrelsen i Vindblæs er opløst. Bestyrelsen for Løgstør Fjernvarme overtager ledelsen.