EMNER

Fakta om fyrværkeri

{ KØBENHAVN: - Det er muligt at købe fyrværkeri i perioden 1. december til 31. december. Det skal fyres af inden 5. januar. - Det er forbudt at affyre fyrværkeri inden for 100 meter fra nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation, bygninger med let antændeligt tag (stråtag m.v.), stakke eller andre oplag af let antændelige materialer, landbrugsbygninger med dyrehold, hundekenneler og andre dyrehold samt arealer med udegående dyr. - Er der tale om raketter, skal afstanden være 200 meter. - Du må heller ikke affyre raketter inden for 10 meter fra åbninger i bygninger, f.eks. porte, døre og vinduer./ritzau/