Jammerbugt

Fakta om gymnasiefesten

{ Alle besøgende bliver visiteret ved indgangen. { Dørmændene vil narkoteste folk med tegn på indtagelse af stoffer. { Man kan ikke frit gå ud og ind af døren mere. I stedet kan de besøgende trække frisk luft i et særligt indhegnet område. { Vagtbemandingen er fordoblet fra tre til seks vagter. { Eleverne på skolen må hver tage en gæst med til festen, som de er personligt ansvarlig for. { Betaling af de ekstra omkostninger til narkotests og dørmænd går fra overskuddet af festen. { Gymnasiefesterne starter kl. 20 og slutter kl. 01. { Der kommer i gennemsnit 300 til hver gymnasiefest. { Hvert år holdes der fem gymnasiefester. { Bacchusudvalget er skolens festforening, som arrangerer gymnasiefesterne. { En del af overskuddet fra festerne bliver brugt på årets sidste fest, der plejer at være særlig festlig. { Næste fest bliver holdt midt i februar.