Fakta om kimtal

Et højt kimtal kan være et tegn på dårlig hygiejne hos producenten og i butikken, mangelfuld rengøring, for langsom nedkøling eller for høje opbevaringstemperaturer. Og følges en god hygiejnisk standard kan man både forvente og forlange lave kimtal. Kimtallet siger ikke noget om risikoen for at blive syg af maden - der er altså ingen direkte sammenhæng mellem et højt kimtal og sygdomsrisikoen. Resultaterne skal vurderes således ved håndterede produkter som eksempelvis skiveskårede pålægsvarer: Ved mindre end 1 million pr. gram: Tilfredsstillende Mere end 1 million og mindre end 10 millioner pr. gram: Ikke tilfredsstillende Mere end 10 million pr. gram: Ikke acceptabelt Kilde: Vejledning om vurdering af det aerobe kimtal i fødevarer.

Forsiden